Budget en openstellingen energiesubsidies gepubliceerd

Op 22 december 2023 is in de Staatscourant de openstellingperiode en budgetten voor 2024  voor diverse glastuinbouwspecifieke subsidies gepubliceerd. De Regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG-regeling) met een budget van 30 miljoen euro wordt opengesteld van 11 april 2024 tot en met 28 juni 2024.

De Regeling Markintroducties energie-innovaties (MEI-regeling) wordt met een budget van 8,5 miljoen euro opengesteld van 11 april 2024 tm 10 mei 2024. De Stimuleringsregeling Warmte-infrastructuur glastuinbouw (SWIG) wordt met een budget van 12,5 miljoen euro opengesteld van 1 februari 2024 tm 30 augustus 2024.

Bekijk de publicatie in de Staatscourant: Staatscourant 2023, 34893 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl.

Meer nieuws