Energiebesparing buitenschermen met zon-PV

Beschrijving

Dit onderzoek is een haalbaarheidsstudie naar het effect van de verplaatsing van het schaduwscherm naar buiten. Dit kan in potentie 5% energiebesparing opleveren. Daarnaast kan het buitenscherm worden voorzien van zonnecellen. Hier worden ook de energetisch en economisch aspecten verkend.

Resultaten

Voor zwaar beschaduwde teelten levert het gebruik van buitenschermen gunstige lichtomstandigheden op in de kas. Dit komt doordat de schaduw regelbaar is en het buitenscherm op sombere dagen (in tegenstelling tot krijt) in het voor- en najaar weer even worden weggehaald. Dit bespaart op de kosten voor bijbelichting.

Als het gewas ook nog gekoeld wordt daalt het elektriciteitsverbruik voor koeling door gebruik van een scherm met ongeveer 20% ten opzichte van de situatie waarin gekrijt wordt. Dit komt doordat de reflectie van licht buiten de kas ervoor zorgt dat warmte beter uit de kas gehouden wordt.

De Green-Top® uitvoering van het scherm, zoals gefabriceerd door Van der Valk Systemen, biedt ook nog de mogelijkheid om PV-panelen als afschermingskapje voor het doek als het op pakket ligt te monteren. Hiermee produceert de installatie 4 kWh groene stroom/m2 kasoppervlak per jaar. Dit is lang niet voldoende voor de dekking van de elektriciteitsbehoefte van een moderne potplantenteelt, maar de benutting van dit oppervlak draagt wél bij aan de vergroening van de elektriciteitsproductie.

Naast het rapport heeft het project een software applicatie opgeleverd waarmee het effect van dit soort schermsystemen op koelbehoefte en lichtintensiteit in beeld kan worden gebracht.

Projectnummer 13738
Startdatum 01-09-09
Einddatum 01-12-09
Afgerond Ja
Budget €21.477
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Elektraproductie ZonWindKas

Afgerond

In dit project wordt onderzocht wat de haalbaarheid is van zonnecellen op de lamellen van de ZonWindKas, zoals die op het IDC gedemonstreerd...

Lees meer

Werkingsonderzoek HortiAir

Afgerond

De HortiAir is een warmtewisselaar waarmee kaslucht gekoeld en ontvochtigd wordt met buitenlucht. In dit ondezoek wordt naar de werking bij een...

Lees meer