Perspectieven Klimrek Energiescherm

Beschrijving

Het Klimrek Scherm belooft een goedkope manier te zijn om in de koeling van semi gesloten kassen te voorzien. De doelstellingen van dit project zijn een verzameling van meetdata met betrekking tot de koel- ontvochtigings- of bevochtigingscapaciteit en van lichttransmissiegegevens. Daarnaast worden rekenregels opgesteld waarmee het waargenomen gedrag van het Klimrek Scherm kan worden voorspeld. Na de metingen worden via modellen jaarrond berekeningen gemaakt met het model KASPRO voor de werking van het scherm voor de snijbloemen-, groente- en potplantenteelt. Deze worden vergeleken met een teelt zonder koeling en met koeling en met twee verschillende gasprijzen.

Resultaten

Het Klimrek Scherm is een concept waarbij een met koud water besproeid foliescherm bij zonnig weer langs de zuid-kap van het kasdek kan worden opgetrokken. Het positieve effect van het natte foliescherm is het diffuus maken van het doorgelaten licht en de koeling van de kas. De folies die op dit moment in de proefkas zitten geven 10% lichtonderschepping als ze droog zijn en 18% als het scherm bevloeid wordt. Met een simulatiemodel is berekend dat bij gebruik van het scherm bij lichtintensiteiten boven de 500 W/m² de voordelen groter zijn dan de nadelen.

Het Klimrek Scherm met een semi gesloten kas met 100 W/m² koeling komt voor de potplantenteelt iets gunstiger uit, maar voor de tomatenteelt iets ongunstiger. Indien folie-materialen op de markt komen die een goede diffuserende werking hebben en slechts heel beperkt de overall lichttransmissie beperken, is het perspectief van het Klimrek scherm beter.

Projectnummer 13339
Startdatum 01-06-08
Einddatum 01-11-08
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Terugval na de langste dag

Afgerond

In de teelt van tomaat, komkommer en paprika is er sprake van terugval van de productie na de langste dag. Dit verschijnsel komt bij telen in een...

Lees meer