Invloed luchtbeweging semi gesloten kas op verdamping en groei Phalaenopsis

Beschrijving

Doelstelling van het project is de invloed van luchtbeweging op de verdamping en op de groei te bepalen bij phalaenopsis in de semi gesloten Kas zonder Gas. Daarbij wordt een verdampingsmodel ontwikkeld voor phalaenopsis op basis van klimaat- en plantgegevens. Ook kunnen na dit project aanbevelingen gedaan worden ten aanzien van mogelijke maatregelen om de verdamping na een watergift te beïnvloeden in een semi gesloten kas.

Resultaten

In de semi-gesloten Kas zonder Gas is onderzocht of er mogelijkheden zijn om het energieverbruik verder terug te dringen door onderzoek te verrichten naar de groei en verdamping van phalaenopsis. Een beperking van de luchtbeweging onder de containers bleek een positief effect te hebben op de vochtvoorziening en daarmee de groei.

Daarnaast bleek het patroon van luchtbeweging niet uniform te zijn onder de containers, wat mogelijk de oorzaak is van de gemeten heterogeniteit in potgewicht. Aan de hand van een ontwikkeld verdampingsmodel bleek dat verdamping voornamelijk te beperken is door het aanhouden van een lager vochtdeficiet in de kas, zo mogelijk in combinatie met een grotere vochtvoorraad in de pot.

Projectnummer 13233
Startdatum 01-04-08
Einddatum 31-10-08
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Overige Uitvoerders
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Terugval na de langste dag

Afgerond

In de teelt van tomaat, komkommer en paprika is er sprake van terugval van de productie na de langste dag. Dit verschijnsel komt bij telen in een...

Lees meer