Teeltbegeleiding en resultaatmonitoring van geconditioneerde teelten

Beschrijving

In het project wordt in de driehoek teler - voorlichter - onderzoeker een teelt-, meet- en energieplan opgesteld. Aan de hand van het uitvoeren, analyseren en communiceren van metingen in de kas in relatie tot de gewasproductie wordt aan de teler een belangrijk handvat gegeven om 'opnieuw te leren telen'.

Er nemen vier tot acht bedrijven deel aan dit project voor maximaal 2 jaar. Intensief overleg moet leiden tot overeenstemming over de ideale teeltwijze en bedrijfsuitrusting voor het specifieke gewas.

Resultaten

Bij de monitoring en teeltbegeleiding van conditionerende bedrijven tomaat en biologische vruchtgroenten kwam naar voren dat kaskoeling tot 10% meer productie geeft doordat minder CO2 via de ramen verdwijnt. Geschat wordt dat koude hiermee een waarde genereert van 4 € /GJ.
De warmtepomp kan hiermee voor de warmteproductie pas concurreren met een WKK als de gasprijs hoger ligt dan 0,25 tot 0,30 €/m3. Bij phalaenopsis is kaskoeling sowieso nodig om meertakkers te kunnen produceren. De phalaenopsisteelt vraagt meer warmte dan de warmtepomp kan produceren.
Kaskoeling van boven is minder efficiënt dan kaskoeling van onderen, maar geeft wel meer luchtbeweging in de kas en daardoor een effectievere ontvochtiging.
Sommige bedrijven onttrekken meer warmte dan koude uit de aquifer, waardoor maatregelen moeten worden getroffen om de aquifer weer in balans te krijgen.

Projectnummer 13230
Startdatum 01-01-08
Einddatum 01-01-10
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Terugval na de langste dag

Afgerond

In de teelt van tomaat, komkommer en paprika is er sprake van terugval van de productie na de langste dag. Dit verschijnsel komt bij telen in een...

Lees meer