SDE+ 2017 regeling voor houtstook minder gunstig

Ondanks dat het totale budget voor de SDE+-regeling is verhoogd naar € 12 miljard, pakt deze in 2017 minder gunstig uit voor houtstookinstallaties. Dat bleek op de bijeenkomst van de studiegroep Bio-energie op 1 december bij Van Veen Gerbera (6 ha) in De Lier.

De nieuwe SDE+-regeling die op 30 november werd gepubliceerd, werd gepresenteerd door RVO. Voor ketels (onder de 5 MW) is het maximaal aantal vollasturen teruggeschroefd van 4000 naar 3000. Voor hout-WKK is de vergoeding fors verlaagd, van € 77/MWh bruto naar € 53/MWh bruto. De minister is van mening dat de vergoeding voor het relatief beperkte deel elektriciteit te hoog was. Het minimum elektrisch rendement blijft vermoedelijk op 10%, wat gunstig is voor hout-WKK’s op basis van ORC.

Uit het aantal bezoekers van de bijeenkomst bleek wel de belangstelling voor met name houtstookinstallaties. Door de belangstelling heeft Energy Matters een vernieuwd rekenmodel houtstookinstallaties en een nieuw stappenplan voor houtstookinstallaties gemaakt. Deze worden binnenkort gepresenteerd op de website van Kas als Energiebron.

Garantie van Oorsprong
CertiQ certificeert sinds 2013 ook warmte middels de Garanties van Oorsprong (GVO). Dit is het enige wettelijk bewijs voor duurzame warmte en een voorwaarde voor SDE+-subsidie. Tijdens de bijeenkomst werd onder andere uitgelegd wat de procedures zijn en wat er in een meetprotocol moet staan. Belangrijke adviezen waren dat de warmte nuttig moet worden aangewend, dat de deadlines heel hard zijn voor warmte rapporten en dat er tijdig contact opgenomen moet worden over de meetinrichting van de installatie.

Borgman Beheer Advies ging in op de vraag of er nog voldoende eigen biomassa is. Het blijkt dat we in Nederland met goed beleid voor een flink deel van onze vraag met eigen biomassa kunnen invullen, bijstook in kolencentrales uitgezonderd. Kolencentrales doen namelijk geen beroep op Nederlandse biomassa. De komst van de biobased economy gaat vermoedelijk juist kansen op leveren, want er blijven altijd reststromen.

Studiegroep
De studiegroep Bio-energie van Kas als Energiebron wordt twee keer per jaar georganiseerd door en voor glastuinbouwondernemers met (interesse in) een bio-energie-installatie, zoals een houtketel of (co)vergister en voor ondernemers die interesse hebben in het afnemen van hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2. De studiegroep wordt door Energy Matters in samenwerking met glastuinders georganiseerd in opdracht van het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Presentaties

Meer nieuws bio-energie

Hoe haalbaar is houtstook?

Op donderdag 1 december vindt weer een bijeenkomst plaats van de Studiegroep Bio-energie over alles wat met houtstook te maken heeft. Zo wordt ook een...

Lees meer