Groen licht voor collectieve warmteprojecten dankzij Groeifonds

Piet Broekharst

Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kan NieuweWarmteNu (NWN) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas afhalen. Minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen om twaalf concrete collectieve warmteprojecten en de demonstratie van zes innovaties van NWN te ondersteunen. De eerste projecten starten al in 2023. Met dit subsidiebesluit kunnen onder andere Warmtesysteem Westland en Warmtesysteem Oostland verder worden gerealiseerd voor de glastuinbouw en later ook voor de bebouwde omgeving.

Met de goedkeuring van deze aanvraag wordt een flinke impuls gegeven om het gebruik van aardgas voor verwarming versneld af te bouwen tegen acceptabele kosten. Het consortium NieuweWarmteNu is daarom blij met de toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds. Teun Bokhoven, voorzitter van de stuurgroep: “Het reduceren van aardgasimport door het gebruik van duurzame warmte is alleen maar urgenter geworden. De projecten van NWN! gaan zorgen dat er veel meer woningen en bedrijven onafhankelijk worden van aardgas in de komende jaren. Bovendien versterkt het de Nederlandse economie en leidt het tot een aanzienlijke CO2-reductie.”

Versnelling duurzame systemen
In de goedgekeurde projecten worden verschillende duurzame warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie ingezet. Er zijn ook diverse vormen van eigendom en beheer opgenomen, waarbij soms warmtebedrijven of netbedrijven de initiatiefnemer zijn en in andere projecten gemeenten of een lokale wijkcoöperatie. Samen werken de verschillende partijen in het consortium NWN aan de versnelling van de inzet van duurzame collectieve warmtesystemen. Naast de twaalf duurzame collectieve warmtesystemen die het consortium in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw gaat realiseren, worden nog zes innovaties in de praktijk gedemonstreerd, zoals grootschalige seizoensopslag van warmte. Door niet gebruikte warmte in de zomer op te slaan kunnen duurzame warmtebronnen nog effectiever worden ingezet.

Groot aantal partijen
Het NWN-consortium bestaat uit een groot aantal partijen, waaronder warmtebedrijven, partijen die werken aan energie uit de ondergrond, partijen die werken aan energie uit water, diverse gemeenten waaronder de grote steden, provincies, brancheorganisaties, koepelorganisaties van energiecoöperaties, Warmtenetwerk Westland (inclusief enkele tuinders, gemeenten Westland en Midden-Delfland), Warmte Samenwerking Oostland (gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen en Zoetermeer), kennisinstellingen en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (penvoerder) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
(Tekst: Marcel Hoenderdos (EBN), telefoon 06 35120075))

Meer nieuws WKK & restwarmte