De winter uit met belichte paprikateelt geeft nodige uitdagingen

Richard van der Stoep (Delphy)

Het is alweer bijna juli en het paprikagewas in afdeling twee bij het Improvement Centre staat volop in productie. Het hoofdras is wederom Mavera en de teller staat nu op 28,6 kg/m2. Dit lijkt gelijk op te gaan met de productie van vorig jaar. Dat is enigszins wel een tegenvaller want er wordt natuurlijk altijd gestreefd naar meer. Dat neemt niet weg dat het weer een enorm interessante proef is.

De afgelopen maanden is veel gediscussieerd binnen de BCO over hoe te sturen naar het gewenste plantmodel. De internodiën zijn kort en daarom is er vooral gefocust om strekking te bevorderen. Dit jaar is vooral ingezet op een temperatuurverhoging aan het einde van de dag door de kas te isoleren met beide doeken. Dit is niet zozeer ingezet om strekking te bevorderen, maar meer om de kop dunner te krijgen. Het idee daarbij is dat door het verlengen van de dagtemperatuur er immers meer assimilaten worden benut en dit terug te zien zou moeten zijn in de kop van de plant. Deze aanpak met een geoptimaliseerd spectrum (t.o.v. de teeltproef in 2018-2019) heeft gewerkt, want het gewas is beter werkbaar gebleken en laat meer strekking zien, maar nog niet het resultaat waarop werd gehoopt.

Gewaskwaliteit
Daarnaast is geconstateerd en gemeten dat vanaf ongeveer 20 centimeter onder de kop het blad snel vergeelt en verouderd. Dat zou dus moeten duiden op een gewas dat versleten is, ondanks nog altijd een redelijke productie en hele goede productkwaliteit. De gewaskwaliteit onder beide spectra lopen niet ver uiteen, maar er is wel een productievoorsprong van ruim 1.5 kg/m2 in de tralie met het roodblauw spectrum ten opzichte van het witte spectrum. Het blijft dus balanceren met aan de ene kant het plantmodel en de vitaliteit van het gewas en aan de andere kant de productie en de vruchtkwaliteit.
In hoeverre is dit paprika gewas vitaal genoeg om een goede productie en productkwaliteit te blijven geven tot en met het einde van de teelt? Dat wordt voor de komende maanden een erg interessant aspect aan deze proef. Waar bijvoorbeeld vorig jaar een terugval te zien was in plantbelasting en vruchtgewicht vanaf week 20, blijft het vruchtgewicht en de plantbelasting nu op peil, zodat de huidige productielijn doorgezet kan worden tot hopelijk het einde van de teelt. Mits uiteraard de gewasbescherming goed beheersbaar blijft. Inmiddels is het aantal uren dat er wordt belicht afgebouwd en beperkt tot alleen de donkere dagen. Daarnaast wordt het ook erg interessant om te zien wat er gaat gebeuren met het blad dieper in het gewas.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting. Het is gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma  van het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Medefinanciering komt van Signify , de gewascoöperatie paprika, Nunhems, Sakata en Nivola.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws licht