Tussenbalans KAE Hogedraad Komkommer: meeste parameters in lijn met doelstellingen

Botany

In oktober 2022 is bij Botany een proef gestart met als doel om hogedraad komkommers te telen met een halvering van het gasverbruik ( 10m3/m2/jaar ten opzichte van 25m3 in een winterteelt van 25 weken) en een sterkte reductie in energieverbruik (100 kW/m2 en 95% full LED-belichting en ontvochtiging 5%).

Inmiddels is de proef een aantal maanden verder en kan er worden tussentijds verslag worden uitgebracht over de uitdagingen van de donkerste periode van het jaar (december en januari).

Strategie
Samen met een begeleidingscommissie van acht komkommertelers is er gedurende de afgelopen periode wekelijks intensief naar de proef gekeken om tot een passende teeltstrategie te komen. De hoeveelheid binnengekomen PAR en de potentiële productie zijn daarbij parameters waarnaar wordt gekeken om zo efficiënt mogelijk te telen.
In de proef wordt effectief gebruikgemaakt van een ontvochtigingssysteem (air & energy), wat het mogelijk maakte om bij minimale instraling en warmte-input het gewas actief te houden op een zo efficiënt mogelijke manier. Door continu te blijven sturen om de assimilatie in balans te houden, heeft het gewas de afgelopen maanden goed doorstaan. De biologie vindt geen hinder van de lagere etmaaltemperaturen, iets wat ook als positief kan worden bestempeld.

Optelsom
Vanaf de opkweek zijn alle drie de rassen (Dee Flexion, Hi-Power en 24 HW 318) bemonsterd op drainwater. Verder zijn er wekelijks plantensapanalyses gedaan (zowel jong als oud blad). Tot slot zijn er wekelijks plantensapmonsters genomen in de teelt. Al vrij snel ontstonden er verschillen in voedingsopname tussen de drie rassen. Niet alleen in plantsap, maar ook in de drainwaardes. Hierbij toont elk ras zijn specifieke voedingsopname. Aan het einde van de teelt vindt er een opstelsom plaats met betrekking tot opname, productie, kwaliteit en gezondheid van de plant. Vruchtkwaliteit wordt wekelijks bemonsterd. De resultaten laten zien dat de vruchten van goede kwaliteit zijn en als marktconform kunnen worden beoordeeld.

Eindsymposium
Het is nog te vroeg voor eindconclusies, maar tot heden zijn de meeste parameters in de lijn met de doelstellingen en prognoses die vooraf werden opgesteld. Vanaf nu is het prioriteit om het gewas voor te bereiden op hogere licht- en productieniveaus. Maar de belangrijkste vraag blijft hoeveel energie (in kWh/kg of mol PAR/gram) hebben telers nodig om een kilogram komkommers te produceren.
Het antwoord op deze vraag en alle andere resultaten worden op woensdag 10 mei vanaf 14.00 uur gepresenteerd tijdens het Eindsymposium KAE Hogedraad Komkommer.

Projectpartners zijn: ministerie van LNV, Glastuinbouw Nederland, Kas als Energiebron en de Gewascoöperatie Komkommers. En verder de bedrijven: BASF Nunhems, Biotalys, Enza Zaden, Grodan, Maurice Kassenbouw, Mertens, NovaCropControl, PlantLighting, Ridder, Rijk Zwaan, Royal Brinkman, Signify, Thomas More en VDL.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen