Besparing op aardgas voor CO2-dosering

Beschrijving

In de zoektocht naar externe CO2 bronnen komt de vraag terug vanuit o.a. overheid, NGO’s en afvalbedrijven wat met externe CO2 levering aan aardgas bespaard kan worden. Hierbij wordt het getal van 7 m3/m2/jaar gebruikt en is gebaseerd op een notitie uit 2004 van WUR Glas. De gebruikte uitgangspunten zijn inmiddels sterk verouderd.

Het doel van dit project om beter inzicht in het besparingspotentieel op aardgas indien bedrijven die nu nog geen externe CO2 beschikbaar hebben, hier wel op zouden overgaan. Met deze studie kan ook bepaald worden wat de effecten zijn van de toepassing van HNT op de (externe) CO2 vraag.

Voor verschillende gewassen wordt nagegaan met welke klimaatinstellingen - die invloed hebben op de kastemperatuur, de luchtvochtigheid en de CO2-concentratie - de huidige teelt wordt gerealiseerd (inclusief toetsing praktijk). Vervolgens wordt voor die gewassen en verschillende energieconfiguraties met Kaspro op dagbasis berekend hoeveel warmte nodig is en hoeveel CO2 er wordt gedoseerd. Uit de resultaten hiervan wordt berekend hoeveel aardgas alleen wordt verstookt voor CO2-dosering (en, in geval van een WKK, hoeveel elektriciteit hierbij zou worden geleverd).

De varianten die zullen worden doorgerekend zijn:

  1. Gewassen: belichte tomaat; paprika; komkommer; belichte roos; chrysant; gerbera
  2. CO2-bron: vanuit WKK, vanuit ketel
  3. Maximum doseercapaciteit: 50, 100 en 200 kg/ha.uur
  4. Maximum CO2-concentratie: 700 en 1000 ppm.

 

Projectnummer 20088
Startdatum 01-07-18
Einddatum 31-12-18
Afgerond Nee
Budget €24.400
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten CO2

BEST kan beter

Lopend

De BEST (Berry Energy Saving Technology) kas (voorheen noppenfoliekas, ca 500 m2 onderdeel van het IDC energie bij WUR glas) maakt de verwachtingen...

Lees meer