Optimalisering CO2 benutting en dosering

Beschrijving

In de afgelopen jaren is de input van fossiele energie in de glastuinbouw gestaag gedaald door ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Telen en het gebruik van aardwarmte. Daardoor neemt ook de beschikbare hoeveelheid CO2 als bijproduct van aardgas af, en moeten telers meer gebruik maken van alternatieve bronnen van CO2 (OCAP, zuivere CO2 inkopen). Daarmee wordt het efficiënt benutten van CO2 door het gewas en het minimaliseren van het verlies van CO2 nog belangrijker dan het al was.

De vraag is welke mogelijkheden er teeltkundig zijn om het gebruik van CO2 door te plant verder te optimaliseren en de dosering te minimaliseren. Het doel van dit project is het opstellen van een teeltstrategie voor een teelt van tomaat (als voorbeeldgewas) met 12 kg CO2/m2/jaar in 3 werkpakketten:

WP 1.  Nieuwe inzichten. In dit werkpakket worden de huidige kennis geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar de vorming en functioneren van de huidmondjes, bladstructuur, opname en binding van CO2 in de plant en hoe dat gestuurd kan worden. Daarnaast wordt ook de invloed van hoog lichtdoorlatend scherm op zonnige dagen op het binnenhouden van CO2, de verdeling van CO2 in het gewas en de invloed van het doseersysteem en de relatie van CO2 dosering met licht en luchtvochtigheid meegenomen.

WP2. Optimale doseerstrategie. Er worden model berekeningen gedaan met een gecombineerd gewas- kasklimaat model om tot een optimale doseerstrategie te komen. Daarbij wordt de beschikbare CO₂ als gegeven gehanteerd en wordt de CO₂ ingezet voor optimale productie. Daarbij hoort ook hoe deze strategie in de praktijk kan worden geïmplementeerd. De vragen die beantwoord moeten worden, zijn:

  • Wat is het netto effect van lagere lichtintensiteit en hogere CO₂ concentratie?
  • Wat is het effect van vermindering van ventilatie zodat met de juiste combinatie van vocht, temperatuur, licht en CO₂ wordt geteeld om het optimale rendement uit de CO₂ te halen?
  • Wat is het effect van CO₂ beperking in de morgen. Kan de plant de later op de dag gedoseerde CO₂ beter benutten?   

WP3 Teeltstrategie met 12.5 kg CO₂ per m2 voor een onbelichte tomaten teelt. De resultaten van WP 1 en WP2 worden gebruikt om een teeltstrategie te beschrijven voor een tomaten teelt met 12.5 kg CO₂ per m2 voor een onbelichte tomaten teelt.

WP 4: Kennisoverdracht en communicatie en rapportage

Als dit project succesvol is, zou de volgende stap een demonstratie in een proefkas kunnen zijn.

Projectnummer 20076
Startdatum 01-04-18
Einddatum 31-12-18
Afgerond Nee
Budget €48.666
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten CO2