Start cursus ‘Duurzaam telen, wat is haalbaar?’

Om te komen tot een verduurzaming op energiegebied organiseert Glastuinbouw Nederland in 2022 de cursus ‘Duurzaam telen, wat is haalbaar?’. Doel van cursus is om ondernemers bij te praten over de mogelijkheden die er zijn voor verduurzaming op energiegebied. De cursus wordt verzorgd door Adviesbureau AAB en Glastuinbouw Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Kas als Energiebron. De cursus is specifiek en alleen bedoeld voor telers.

De cursus beslaat drie dagdelen en start in de tweede helft van september. Verspreid over de drie cursusdagen komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Bovenaan staat besparen, wat is er op dat gebied mogelijk?
Veel aandacht wordt besteed aan het gebruik van restwarmte, de inzet van warmtepompen, de mogelijkheden van bio-energie, zonne- en windenergie en energieopslag. Uiteraard is ook aardwarmte een onderwerp dat veel aandacht krijgt, mede op basis van diverse praktijkvoorbeelden. CO2 is eveneens een belangrijk punt van aandacht, zowel het gebruik als de beschikbaarheid van externe bronnen.

Meer informatie en aanmelden
De cursusleiders gaan aan de slag met kleine groepen telers of teeltspecialisten, om zodoende de praktijk en theorie goed te kunnen combineren. Zo kunnen vragen uit de groep dienen als business case in de cursus. Tevens wordt een aantal scenario’s meegenomen om de cursisten duidelijk te maken met welke uitdagingen ze in de toekomst te maken krijgen.
De kosten voor deelname bedragen € 300 per deelnemer. De cursus start op donderdag 22 september, de vervolgdata zijn donderdag 13 oktober en donderdag 3 november. Alle bijeenkomsten staan gepland van 13.00 uur tot circa 16.30 uur en vinden steeds plaats op het bedrijf van een van de deelnemers.

Telers kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier, of via de agenda op de website van Glastuinbouw Nederland.

Meer CO2 nieuws