Project CO2-transport per schip van start

Om verduurzaming van de glastuinbouw te realiseren en om in 2040 klimaatneutraal te zijn neemt de vraag naar levering van CO2 sterk toe. Om buiten het bestaande OCAP netwerk alles over de weg te transporten kan een knelpunt worden. Het project ‘CO2 transport over water, de juiste weg!’ onderzoekt de mogelijkheden om CO2 per binnenvaartschip te vervoeren in plaats van per vrachtwagen.

In dit project wordt de benodigde techniek van het vaartuig onderzocht, alsmede vaarscenario’s en ontwikkeling van de reglementen voor de binnenvaart. Als onderdeel van dit project wordt ook de technische uitrusting op de laad/losplaatsen meegenomen. Hiervoor wordt de bevoorrading van glastuinbouwgebied Agriport A7 in Middenmeer als uitgangspunt gebruikt met afvalenergiebedrijf HVC in Alkmaar als eerst aangemerkte laadplaats. Daarnaast wordt onderzocht of het van belang is om de walinstallaties standaard te maken zodat in de uitrol van het transportsysteem gebruik gemaakt kan worden van eenzelfde onderlegger. Uit dit project moet blijken of de techniek goedkoper dan andere vormen van transport en veiliger is. In een eerste quick scan en ook uit de eerste berekeningen is naar voren gekomen dat dit een technisch en economische haalbare innovatie is.

Momenteel bevindt het transport van vloeibaar CO2 per binnenvaartschip zich in de ontwikkelingsfase en is uniek in de wereld. Er zijn slechts vier schepen wereldwijd die vloeibaar CO2 transporteren. Dit zijn zeewaardige schepen, waaruit blijkt dat CO2 transport voor de binnenvaart nieuw is. Het project is ook een grote kans voor betrokken partijen om specialistische kennis op te doen en om tot innovatieve duurzame oplossingen te komen voor de binnenvaart. Maar ook voor Nederland vanwege potentiële bestemmingen en laadplaatsen.

Het project wordt uitgevoerd door Schipco Consultancy B.V., waarbij ook HVC, AEB, Linde Gas, Greenport Noord-Holland-Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, RINA Netherlands B.V., Noord B.V., Aqua Navis B.V., TNO, Cryovat B.V. en Glastuinbouw Nederland betrokken zijn. Het wordt gefinancierd door RVO.

Meer CO2 nieuws