Nog geen grote verschillen in onderzoek ‘Maximale lichtbenutting Phalaenopsis’

Sander Hogewoning (Plant Lighting B.V.)

De planten in het project ‘Maximale daglichtbenutting voor minimale belichting Phalaenopsis’ staan inmiddels in de koeling. Zowel in de klimaatkamers van Plant Lighting als in de kasproef bij Ter Laak.

Klimaatkamer-proef bij Plant Lighting
De planten staan er goed bij en de bloemtakken zijn inmiddels enige centimeters lang. Op het oog is weinig verschil te zien tussen de controle (2 mol kunstmatig daglicht + 5 mol SON-T) en de twee behandelingen waarin fors minder wordt belicht (> 30% besparing op SON-T). En dat is op zich goed nieuws. De gedachte achter de besparende behandelingen is dat (1) de lampen kunnen worden gedimd op die uren van de dag dat de huidmondjes open zijn en de plant het licht slecht benut en (2) later aanschakelen van de lampen een betere daglichtbenutting geeft. Immers, anderhalf tot drie uur na aangaan van de belichting gaan de huidmondjes pas dicht, en 9 à 10 uur daarna gaan ze alweer open. In die 9 à 10 uur wordt het malaat verwerkt tot suikers en juist in die periode is volop licht nodig! Dus als in de winter te vroeg wordt gestart met belichten, dan is het malaat al op voordat de zon z’n hoogste punt bereikt. Later starten met belichten en langer doorgaan bij lage intensiteit lijkt dan kansrijk.

De fotosynthese-metingen tonen aan dat de CO2-opname per etmaal niet hoger is in de controle ten opzichte van de besparende behandelingen. Spannend is wat de plantkwaliteit uiteindelijk wordt: eind mei wordt het aantal bloemtakken en bloemen geteld. 

Kas-proef bij Ter Laak Orchids
De planten in de twee proefkassen van ieder 80 m2 (43 m2 netto) bij Ter Laak hebben een 20 weken lange opkweekperiode net achter de rug. Er is een controlekas (SON-T 1:00-17:00 uur) en een ‘besparingskas’ (SON-T in vroege ochtend en namiddag gedimd tot 30 µmol/m2/s).  Er zijn wat kleine verschillen te zien, maar de vraag is of dat uiteindelijk invloed zal hebben op de bloemtakontwikkeling en plantkwaliteit.  Er is besloten om de proef voort te zetten in de koeling, waarbij met schermdoeken een ‘winterlicht-situatie’ wordt gecreëerd en op dezelfde manier wordt doorbelicht. Aan het einde van de koeling (week 18) wordt weer gemeten wat het plantgewicht is en worden bloemtakken geteld.

Dit project is gefinancierd vanuit de gewascoöperatie Potorchidee en het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees via onderstaande link meer over dit onderzoek.

Meer CO2 nieuws