Duurzaamheid als leidraad voor roos

Beschrijving

Het huidige onderzoek ‘De perfecte roos’ loopt nu twee jaar en daarbij worden de productie doelstelling in kg/m2 goed gehaald. De kwaliteit is in gewicht per cm steellengte te laag, de gemiddelde houdbaarheid blijft iets achter en de kleur van de bloemen te donker. De energiedoelstelling voor elektriciteit voor belichting (30%) wordt niet gehaald, maar er is wel een besparing van 15 % gerealiseerd in vergelijking met een praktijkbedrijf met een vergelijkbaar gewas.

Op basis van de resultaten is een studie gedaan naar het effect van belichting en koeling voor de economische haalbaarheid van een duurzame rozenteelt. De conclusie is dat koeling een duidelijk positieve bijdrage kan leveren aan een economisch rendabele en duurzame teelt van roos, ook bij stijgende elektriciteitsprijs. De gevoeligheid van belichting is daarvoor veel groter dan bij koeling. Voor de teelt betekent dit dat besparing op belichting vooral in het voorjaar en de zomer moet worden bereikt en dat koeling maximaal moet worden ingezet om de verhouding tussen lichtsom en etmaaltemperatuur goed te houden in de zomer. Daarbij moet de knipstrategie en het inbuigen worden gestuurd op een juiste plantbelasting gegeven de beschikbare hoeveelheid licht en de gewenste kwaliteit.

De doelstelling van dit project is daarom een duurzame en energiezuinige rozenteelt door een gerichte inzet van de belichting; minder in het voorjaar en de zomer en intensief in herfst en winter, een maximaal gebruik van de koeling via de OPAC luchtbehandeling. Uitgangspunt in de teelt is dat niet mag worden ingeleverd op kwaliteit (houdbaarheid) en gevoeligheid voor meeldauw. In dit project kan een besparing op elektriciteit van 12% bereikt worden (van 50 naar 440 kWh) en het volledig vervangen van de warmte door zonnewarmte afkomstig uit de koeling van de kas. Hiervoor is wel elektriciteit nodig dit is ongeveer 60 kWh/m2 voor de oogst van 940 MJ/m2 warmte.

Resultaten

De productie kwam op 320 stuks/m2 van gemiddeld 54 gram. Het aantal takken is 43 meer dan de prognose, terwijl het gemiddelde gewicht gelijk is aan het uitgangspunt voor de prognose. De taklengte en knopgrootte varieerden door het seizoen. De koeling en geforceerde ventilatie hebben een positief effect gehad op de taklengte in het najaar. De installatie met geforceerde ventilatie van boven het scherm had een gunstig effect voor het klimaat, vooral op de vochtbeheersing onder een grotendeels (95-98%) gesloten scherm. De lichtbenuttingsefficiëntie was 2.44 gram/mol; dit was hoger dan die in een proef een jaar eerder.

Op jaarbasis is met een gebruik van 573 kWh/m2 niet bespaard op elektriciteit ten opzichte van een referentieteelt met 514 kWh/m2. Op warmte is juist heel veel bespaard met een gebruik van 423 MJ/m2 ten opzichte van een referentieteelt met 1334 MJ/m2 en meer dan in het jaar 2014/2015. De geoogste warmte was meer dan voldoende om in de warmtevraag te kunnen voorzien. De warmte is daarbij in de kas gebracht via de OPAC-warmtewisselaar en dat kan met lage temperaturen, zodat de warmtepomp een hoge COP (coëfficiënt of performance) kan halen. Als alle elektriciteit voor belichting en de warmtepomp groen ingekocht worden, is een intensieve klimaatneutrale rozenteelt met topkwaliteit rozen in beeld. De terugverdientijd van de investering in koeling ligt afhankelijk van uitgangspunten tussen de 2 en 11 jaar.

 

Projectnummer E15006
Startdatum 01-04-15
Einddatum 31-12-16
Afgerond Ja
Budget €431.350 wv 10% gewascoop i.o. roos
Uitvoerder Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en overige uitvoerders
Document

Meer onderzoeken en projecten