Herontwerp Daglichtkas - energieopwekkende schermen

Beschrijving

De voor gewassen overtollige zonne-energie zou kunnen worden gebruikt voor de productie van energie. Dit is eerder in kasconcepten zoals de “Daglichtkas” uitgewerkt en opgeschaald naar de praktijk. In de studie “Benutting van zonne-energie in de tuinbouw – een strategische verkenning” van de Zwart et al. (2011) zijn mogelijkheden voor de energieopwekking met behulp van kassen en behoud van gewasproductie onderzocht. Het gebruik van flexibele zonnecellen op schermen was één van de opties die verkend werden. Toen is geconcludeerd dat afhankelijk van de gewaseisen ca. 15-25 kWh/m2 kas/jaar opgewekt kan worden met behulp van de toen beschikbare technologie. Een onbelicht bedrijf kan hiermee zijn elektriciteitsbehoefte volledig dekken. De ontwikkeling van flexibele zonnecellen is de afgelopen 7 jaar enorm versneld, waardoor de toepassing dichterbij komt. 

Doel van dit project is om energieopwekkende schermmaterialen inclusief integratie in de kas te ontwikkelen en op kleine schaal te testen. Het gebruik van de schermen voorziet in de lichtbehoefte van het gewas in intensiteit en spectrum en levert mogelijk additionele teeltvoordelen op door een betere lichtregeling op piekmoment.

Werkpakketten:

  1. Eisen van gewas, aan kasconcept, zonnecellen, PV schermen en installatie (WUR)
  2. Ontwerp PV scherm materialen (TNO/TNO/Solliance)
  3. Ontwerp PV scherm beweegbare installatie (VSD)
  4. Ontwerp integratie PV scherm in kasconcept en tuinbouwbedrijf (WUR)
  5. Maken van functional models (1m2) van PV schermen (TNO/Solliance)
  6. Maken van study model van PV schermen en scherminstallatie in een kasconcept inclusief elektrotechnische aansluiting (8 x 5m2, een tralie, een vak) (VSD)
  7. Onderzoek study model qua energieopwekking, lichtniveau en technische functionaliteit (plaatsen study model buiten) (WUR)

Afhankelijk van de resultaten kan dit een opstap zijn naar een demonstratie op grotere schaal op bijvoorbeeld het IDC in Bleiswijk (500 m2).

Bijdrage van € 399.200,- in kind door het consortium.

Resultaten

De investeringsruimte van de onderzochte schermconcepten in het project ‘Energieproducerende schermen’ hangt af van het schermgebruik, de waarde van de geproduceerde elektriciteit en de terugverdientijd. Voor de zwaarst geschermde teelten (max 6 mol/dag, 2600 schermuren) wordt maximaal 55 kWh/m² kas per jaar geproduceerd bij 100% PV-bedekking. Dat concluderen de onderzoekers van Wageningen University & Research in het eindrapport van het project.

Bij een realistische waarde van 100 Euro/MWh en een terugverdientijd van 10 jaar zal de investeringsruimte liggen tussen ca. 27 euro/m² bij een PV-bedekking van 25% en ca. 62 euro/m² bij 100% bedekking, inclusief de kosten voor een uitgespaard 2e scherm. Voor minder zwaar geschermde teelten zal deze investeringsruimte evenredig minder zijn met het aantal schermuren.

Projectnummer 20112
Startdatum 01-04-17
Einddatum 31-12-20
Afgerond Ja
Budget €369.495
Uitvoerder WUR Glas i.s.m. TNO/Solliance en VSD
Document

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer