Kennisuitwisseling fossielvrije glastuinbouw 2018-2019

Beschrijving

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben voorbeelden van een fossielvrije teelten voor zes gewassen (belichte en onbelichte teelt) uitgewerkt. Wat echter nog ontbreekt is de strategische en economische afweging tussen de verschillende opties waar een ondernemer uit kan kiezen.

In het project Kennisuitwisseling Fossielvrije Glastuinbouw wordt intensief gecommuniceerd met de glastuinbouwsector over de opties voor een fossielvrije bedrijfsvoering en op welke termijn deze kan worden ingevuld. Hiertoe worden diverse activiteiten georganiseerd in het najaar van 2018:

  • Een roadshow met minimaal 20 kleinschalige bijeenkomsten in het land
  • Een special van Onder Glas exclusief over fossiel vrije glastuinbouw
  • Onderdeel binnen de website van Kas als Energiebron met uitleg, Q&A en filmpjes over fossiel vrije glastuinbouw
  • Voortzetting en uitbreiding van de cursus HNT met uitwisseling van ervaringen rond Plantweerbaarheid
  • Trainingen over HNT voor docenten MBO/HBO
  • Een studie door adviseurs van Agro Advies bureau (AAB) over de financiële en strategische gevolgen voor bedrijven van een fossiel vrije bedrijfsvoering
  • Ruimte voor meer kleine studies over de gevolgen van fossielvrije glastuinbouw, bijvoorbeeld voor een specifieke regio of gewas

Lees meer.

Resultaten

Bij een looptijd van tien jaar is de businesscase voor respectievelijk een gasgestookte ketel en aquathermie nagenoeg gelijk bij een all-in gasprijs van € 0,45/m3. Ondanks de variabelen die in de berekening zitten, is vast te stellen dat aquathermie voor het referentiebedrijf een reëel, duurzaam én rendabel alternatief vormt voor gasgestookte teelt in de toekomst.

Projectnummer 20085
Startdatum 01-05-18
Einddatum 31-12-18
Afgerond Nee
Budget €709.300
Uitvoerder Glastuinbouw Nederland
Document

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer