Project ‘Phalaenopsis naar fossielvrij in de warme opkweekfase’ van start

Sander Hogewoning, Plant Lighting B.V.

Plant Lighting gaat verder met onderzoek naar een meer energiezuinige teelt van de potorchidee Phalaenopsis. Samen met Delphy Improvement Centre is een kasproef gestart waarin het effect van de intensiteit belichting op de groei en ontwikkeling in de warme opkweekfase wordt onderzocht. Minder belichten bespaart elektra, maar het hoofddoel is uiteindelijk om te besparen op warmte.

Een proefkas van netto 120 m2 is in tweeën gesplitst en in week 43 volgezet met 9800 stuks net opgepotte Phalaenopsis. Er is gekozen voor 4 rassen: Joyride, Miraflore, Nottingham en Leeds. In de opkweekfase wordt 28 weken lang in de ene helft van de kas een lichtsom van 4.0 mol en in de andere helft een lichtsom van 5.8 mol/m2/dag aangehouden. Dit door gebruik van dimbare LED, waarbij bij voldoende daglicht in de kas de lampen teruggedimd worden. Zo komen we te weten wat het effect is van meer of minder licht op de groei en ontwikkeling tijdens de opkweek.

Na 16 weken wordt ook een gedeelte van de planten van laag naar hoog licht verplaatst en vice versa. Hieruit volgt de lichtbehoefte tijdens de opkweek 1 (16 weken) en opkweek 2 (12 weken). Wellicht kan Phalaenopsis in de opkweek 1 prima met minder licht toe, maar niet in de opkweek 2. Dat zal moeten blijken. Daarna worden alle planten afgekweekt bij eenzelfde (hogere) lichtsom om te zien of de belichting tijdens de opkweek doorwerkt op de bloemtakuitloop en takkwaliteit in de fase daarna.

Als een lagere lichtsom leidt tot een even goede kwaliteit, dan zou dat goed nieuws zijn. Niet alleen omdat dan extra op elektra voor belichting bespaard kan worden tijdens de opkweekfase. Maar ook met het oog op warmtebesparing. Uiteindelijk is in de opkweekfase het energiegebruik voor warmte fors groter dan voor belichting. Hoe de stap gemaakt wordt van minder belichten naar besparen op warmte? Dat wordt uitgelegd in het komende december-nummer van Onder Glas. Door continue kennisontwikkeling en samenwerking proberen we een fossielvrije Phalaenopsisteelt dichterbij te brengen. 

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, de gewascoöperatie potorchidee, Signify, Ludvig Svensson en Sendot. De uitvoering is door Plant Lighting i.s.m. Delphy Improvement Centre. De proef wordt intensief door telers vanuit de landelijke commissie potorchidee gevolgd en begeleid.

Meer nieuws licht