Start introductiecursus HNT - Combigroep groente, sierteelt en zachtfruit

Datum dinsdag 12 maart 2024
Tijd 14:00 t/m 17:00
Locatie Botany Group: Doctor Droesenweg 7, 5964 NC Meterik

Introductiecursus HNT voor telers in uw eigen regio!

Dit jaar is het mogelijk om kennis te maken met de achtergronden van Het Nieuwe Telen in uw eigen regio bij Botany in Meterik. Tevens kunt u dan kennis maken met het lopende onderzoek aldaar.
In de introductiecursus leert u hoe u HNT kunt toepassen op uw bedrijf, zonder dat het nodig is te investeren in nieuwe technieken. Tijdens de acht cursusbijeenkomsten maakt u kennis met de theoretische achtergronden van HNT en leert u hoe dit op uw eigen bedrijf in de praktijk kan worden gebracht.
 

INHOUD CURSUS
De bijeenkomsten worden geleid door een deskundige op het gebied van HNT. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: vochtbeheersing onder het scherm, omgaan met uitstraling, het actief en gezond houden van het gewas en beter omgaan met CO2 door minder te ventileren.

RESULTAAT
De nadruk van de cursus ligt op het begrip van de processen die van belang zijn voor de beheersing van het kasklimaat en sturing van de teelt. Met dit begrip blijkt het in veel gevallen mogelijk om meer te isoleren met energieschermen en is minder warmte nodig voor de teelt. Wel is voorzichtigheid geboden bij het toepassen van de veranderingen en daarom is de onderlinge uitwisseling van ervaringen in de cursusgroep van groot belang.
 

SAMENSTELLING GROEP
De basisprincipes van HNT zijn gelijk voor alle teelten, groente- en sierteelt en zachtfruit. Daarom vindt u in de cursusgroep collega’s van diverse teelten. Het blijkt vaak verhelderend om te ervaren hoe de teelt en het klimaat in een ander gewas dan het uwe wordt gestuurd.

DOCENT
De cursus wordt gegeven door Peter Geelen (Plantmonitoring.nl).

DATA CURSUS
Startdatum dinsdag 12 maart. Vervolgdata 9 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 27 augustus, 24 september en 19 november 2024. 

KOSTEN
Het programma Kas als Energiebron draagt de helft van de kosten van de basiscursus. De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt €895 (bij twaalf deelnemers). Voor werknemers is Colland subsidie mogelijk. Voor deelnemers van buitenlandse bedrijven geldt er geen subsidie en bedraagt de cursus €1.790.