Subsidieregeling EHG opengesteld voor energiebesparende maatregelen

Glastuinbouwbedrijven die energie willen besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren, kunnen daar een subsidie voor aanvragen. De subsidieregeling ‘Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)’ voor glastuinders en samenwerkingsverbanden van telers is nu opengesteld.

Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2020. Het budget voor deze subsidie is € 7 miljoen.

Nieuwe machines en installaties
Telers krijgen subsidie als zij nieuwe machines en installaties kopen en installeren. De subsidie wordt gegeven voor de kosten zonder btw. Een teeltbedrijf krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn. Informatie over waar subsidie voor wordt gegeven en hoeveel dat is, staat op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Klik hier om rechtstreeks naar de webpagina van RvO te gaan, of kijk op de subsidiepagina op de website van Kas als Energiebron.

Meer subsidie nieuws

EG-regeling 2020 geopend

Dit jaar is het budget voor de eerste openstelling ‘Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2020’, beter bekend als de EG-regeling, €…

Lees meer

Subsidiebedragen EG verhoogd

In aanvulling op het bericht over het beschikbare budget en de openstellingdatum heeft het ministerie van LNV verdere details over de EG-regeling…

Lees meer