Subsidiemogelijkheden MIA/VAMIL en EIA voor 2017

RVO heeft de investeringslijsten 2017 voor MIA/VAMIL en EIA gepubliceerd. Gelijktijdig is ook het certificatieschema Groenlabelkas door SMK bekendgemaakt. De lijsten komen vrijwel overeen met die van 2016. Toch een aantal aandachtspunten:

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland is bij de luchtemissiebeperkende voorzieningen (zoals rookgasreiniging ten behoeve van NOx en koolwaterstoffen) voor bestaande stookinstallaties (code D4121 op pagina 61 van MIA/Vamil) opgenomen dat telers die extern CO2 betrekken nog in aanmerking komen voor deze milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investering, omdat de wettelijke overgangstermijn voor die bedrijven doorloopt tot 1 januari 2019.

In de EIA is het voorstel van LTO Glaskracht overgenomen om ook het distributienet bij benutting van afvalwarmte onder de EIA-aftrek te brengen.

Indien uw verwacht dat deze regelingen voor u interessant kunnen zijn, raden wij u aan om dit tijdig te bespreken met uw (financieel)adviseur. Lees meer over:

Meer subsidie nieuws

MEI-regeling 1 december open

Van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunnen aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling marktintroductie energie-innovaties (MEI)....

Lees meer