SDE+ regeling verbeterd voor grote houtketels in 2018

De nieuwe SDE+ regeling is bekend gemaakt. Hierin staan een aantal belangrijke wijzigingen. Voor houtketels groter dan 5 MW pakken de veranderingen gunstig uit. Dit komt door de invoering van een warmtestaffel. Helaas geldt de warmtestaffel niet voor kleine ketels en gaan bijna alle overige categorieën erop achteruit. Ondernemers die een ketel groter dan 5 MW willen plaatsen, kunnen het best direct aan de slag zolang de regeling gunstig is.

In de nieuwe SDE+ regeling is de rekenmethodiek van het correctiebedrag voor grootschalige warmte aangepast waardoor het netto subsidiebedrag lager uitpakt. Die rekenmethodiek hield voorheen in dat de referentiewaarde van de warmte gelijk is aan 70% van de aardgasprijs (i.v.m. WKK). Die referentiewaarde wordt nu aangepast naar 90% van de aardgasprijs.

Voor houtstookinstallaties groter dan 5 MW komt er dus een warmtestaffel. Dat betekent dat het subsidiebedrag af gaat hangen van het aantal vollasturen van de installatie. Dit moet dan wel op voorhand worden gekozen. Waar in het verleden het basisbedrag gebaseerd was op 7000 of 7500 vollasturen, kan nu worden gekozen voor een hoger bedrag bij een lager aantal vollasturen. Dit sluit goed aan bij de praktijk, waar 4000-5000 vollasturen veel gangbaarder is. Dankzij de warmtestaffel zijn terugverdientijden van 4 jaar of minder haalbaar.

Andere wijzigingen zijn onder andere dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen hout-WKK’s en ketels. Hout-WKKs mogen wel worden ingediend als houtketel, maar krijgen geen hogere vergoeding.

De subsidieregeling opent op 13 maart 2018. Heeft u plannen? Wacht dan niet te lang maar zorg voor o.a. een melding Activiteitenbesluit, een bouwvergunning, een financieringsplan en haalbaarheidsstudie.

Meer subsidie nieuws

EHG-regeling 16 oktober open

Na de recente goedkeuring door de Europese Commissie van de verlenging van de EHG-regeling is de regeling nu ook gepubliceerd en de openstelling voor…

Lees meer