Openstelling regeling investeringen energie glastuinbouw 2016

De openstelling 2016 van de regeling Investeringen energie glastuinbouw 2016 is op de website van RVO bekend gemaakt. De regeling is open van 1 juli tot en met 1 oktober 2016 en het beschikbare budget is 7 miljoen euro.

In de regeling, ook wel bekend als IMM-regeling, kan 25% subsidie worden aangevraagd voor de aanschafkosten van een tweede energiescherm (bij energie extensief), verticale ventilatoren, diffuus glas, aansluiting op warmte/CO2-netwerk of cluster, biomassaketel. Er gelden verschillende maximumbedragen, zie daarvoor de RVO website.

Op de website van RVO vindt u meer informatie over de regeling en kan een subsidieaanvraag worden ingediend.

De regeling is onderdeel van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw uit 2014. In de Meerjarenafspraak zijn de energiedoelen vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over het programma <link over-ons kas-als-energiebron>Kas als Energiebron en een aantal subsidieregelingen waaronder de IMM.

Meer subsidie nieuws