Openstelling MIT regeling

De openstelling van de MIT regeling in 2016 is bekend gemaakt. Voor haalbaarheidsstudies, vouchers en innovatie-adviesprojecten start de openstelling op  10 mei. De R&D samenwerkingsprojecten via een tender start op 5 juli. De openstelling loopt t/m 1 september. Er is vanuit EZ en Regio’s samen € 55 miljoen beschikbaar.

Het doel is innovatiestimulering voor MKB-bedrijven en de regeling staat ook open voor bedrijven in de glastuinbouwsector. Aanvragen moeten passen binnen de thema's van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De Loketwijzer MIT wijst de weg om uw aanvraag in te dienen.

Meer subsidie nieuws