Openstelling garantieregeling RNES aardwarmte vanaf 15 mei

Op 13 april is de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte gepubliceerd. De openstelling start op 15 mei. De maximum garantiebedragen per project zijn verhoogd en de periode tussen subsidieverlening en projectstart is verlengd naar 1 jaar.

Kijk hier voor meer informatie.

Deze regeling is enkele jaren geleden gestart vanuit het programma Kas als Energiebron en de aardwarmte initiatieven in de glastuinbouwsector, maar is inmiddels uitgebreid en verbreed tot een algemene regeling.

Meer subsidie nieuws

MEI-regeling 1 december open

Van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunnen aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling marktintroductie energie-innovaties (MEI)....

Lees meer