MEI-regeling 1 december open

Van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunnen aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling marktintroductie energie-innovaties (MEI). Het budget is 5 miljoen euro.

De MEI-regeling geeft 40% subsidie (maximaal € 1,5 miljoen) op de meer-investering in innovatieve energiezuinige kassen of innovatieve energiesystemen voor kassen. Het moet gaan om innovaties die nog maar net op de markt zijn gebracht. De aanvragen worden gerangschikt op een aantal criteria, waaronder verlaging CO2 uitstoot, de bijdrage aan kennisontwikkeling en het perspectief op navolging. Nieuw is dat voorrang wordt gegeven aan aanvragen voor innovatieve kassen boven de innovatieve energiesystemen. Ook in de MEI is de subsidie op een biomassaketel vervallen, maar een bio-WKK installatie of vergasser komt nog wel in aanmerking. De regeling geldt voor (samenwerkingsverbanden van) glastuinders.

De regeling is onderdeel van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw uit 2014. In de Meerjarenafspraak zijn de energiedoelen vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over het programma Kas als Energiebron en een aantal subsidieregelingen waaronder de EHG en MEI.

Informatie over de MEI 2017 vindt u bij RVO.

Meer subsidie nieuws

Stand van zaken SDE+ 2015

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is een regeling die het ministerie van Economische Zaken inzet om de productie van duurzame...

Lees meer

Stand van zaken SDE+ 2015

Op 31 maart 2015 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ 2015) geopend. De SDE+ is een regeling die het ministerie van Economische...

Lees meer

SDE+ opent op 31 maart

Ook in 2015 stelt de minister van Economische Zaken weer € 3,5 miljard beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de...

Lees meer