MEI-regeling 1 december open

Van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunnen aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling marktintroductie energie-innovaties (MEI). Het budget is 5 miljoen euro.

De MEI-regeling geeft 40% subsidie (maximaal € 1,5 miljoen) op de meer-investering in innovatieve energiezuinige kassen of innovatieve energiesystemen voor kassen. Het moet gaan om innovaties die nog maar net op de markt zijn gebracht. De aanvragen worden gerangschikt op een aantal criteria, waaronder verlaging CO2 uitstoot, de bijdrage aan kennisontwikkeling en het perspectief op navolging. Nieuw is dat voorrang wordt gegeven aan aanvragen voor innovatieve kassen boven de innovatieve energiesystemen. Ook in de MEI is de subsidie op een biomassaketel vervallen, maar een bio-WKK installatie of vergasser komt nog wel in aanmerking. De regeling geldt voor (samenwerkingsverbanden van) glastuinders.

De regeling is onderdeel van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw uit 2014. In de Meerjarenafspraak zijn de energiedoelen vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over het programma <link over-ons kas-als-energiebron _blank>Kas als Energiebron en een aantal subsidieregelingen waaronder de EHG en MEI.

Informatie over de MEI 2017 vindt u bij RVO.

Meer subsidie nieuws

EHG-regeling 16 oktober open

Na de recente goedkeuring door de Europese Commissie van de verlenging van de EHG-regeling is de regeling nu ook gepubliceerd en de openstelling voor…

Lees meer