Garantieregeling aardwarmte voor de vijfde keer opengesteld

Vanaf 1 oktober 2015 wordt de garantieregeling 'Regeling Nationale EZ Subsidies - Risico’s dekken voor aardwarmte' (RNES Aardwarmte) voor de vijfde keer opengesteld. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject en is op 1 juli 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit jaar zijn er meer mogelijkheden voor een grotere diversiteit aan aardwarmteprojecten.

De aanvraagperiode loopt van 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016, vóór 17.00 uur. Het beschikbare budget is verhoogd tot ruim € 93 miljoen.

Wijzigingen
Aanvragers kunnen nu een vervolgput verzekeren; een put in of naast een bestaande aardwarmteput. Ook is het makkelijker om alternatieve putconfiguraties onder de regeling te verzekeren, zoals radial drilling. De handleiding voor het geologisch onderzoek laat zien hoe ze in de regeling passen.

Over RNES Aardwarmte
Met deze regeling wil de overheid het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron stimuleren. Bij een aardwarmteproject is er een klein risico op misboring. Een boring levert dan niet het verwachte resultaat. De garantieregeling 'verzekert' deze misboringen en werkt op die manier als financieel vangnet. Het budget voor de regeling is voor 25% afkomstig van het programma Kas als Energiebron en voor 75% van het ministerie van Economische Zaken.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert RNES Aardwarmte uit, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie

Meer subsidie nieuws

Openstelling MIT regeling

De openstelling van de MIT regeling in 2016 is bekend gemaakt. Voor haalbaarheidsstudies, vouchers en innovatie-adviesprojecten start de openstelling...

Lees meer