Fiscaal voordeel energie-investeringen

Ook in 2018 is het weer mogelijk om een fiscaal voordeel te krijgen voor diverse investeringen op energiegebied. Eind december zijn de investeringslijsten van de Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek-Vervroegde afschrijving (MIA\Vamil) gepubliceerd.

EIA
Investeringen in diverse energie opties kunnen fiscaal verrekend worden. Effectief levert dit een bijdrage op van circa 13% in de investeringskosten.

Nieuw op de EIA lijst 2018 zijn diverse investeringen in zogeheten flexibiliteit in de elektriciteitsvoorziening. Concrete installaties en investeringen in de lijst zijn een elektrische boiler (power to heat), batterij-technologie waaronder redox-flow batterijen en smart-grid investeringen (regelsysteem en software voor koppeling van productie en verbruik van elektriciteit in een elektriciteitsnetwerk). Bekijk hier de volledige investeringslijst.

MIA\Vamil
Voor bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2018 is extra investeringsaftrek mogelijk bovenop de standaardaftrek. Ook kan het afschrijvingsmoment flexibel gekozen worden.

Op energiegebied gaat het om kassen voor productie met milieukeur of biologische teelt en GroenLabelKas (GLK). Dat is niet veranderd. Wel is het nieuwe aangescherpte GLK certificeringsschema vereist dat in november 2017 is gepubliceerd. Daarin zijn een maximum van 25 m3/m2 voor warmte en een tweede scherm als basiseis opgenomen. De overheid laat daarmee de subsidiëring aansluiten op de ambities van het nieuwe kabinet ter bevordering van klimaatneutrale productie en focus op CO2 emissiereductie in plaats van energie efficiëntie.

Nieuw op de lijst is apparatuur voor het afscheiden en transport van CO2 voor nuttige toepassing. Daarmee worden bedrijven buiten de glastuinbouw gestimuleerd om hun CO2 emissie te beperken en beschikbaar te maken voor CO2 bemesting in de glastuinbouw.

NB. Op de Milieulijst staan ook investeringen op het gebied van plantgezondheid en water/bemesting.

Meer informatie op de website van RVO.

Meer subsidie nieuws

MEI-regeling 1 december open

Van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunnen aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling marktintroductie energie-innovaties (MEI).…

Lees meer