Financiering aardwarmtecollectief

Aardwarmteprojecten zijn vaak een samenwerking van meerdere ondernemers, die elk hun deel in de financiering van het aardwarmtecollectief inbrengen. Vanaf 2015 kan een individuele ondernemer ook de Garantstelling Landbouw daarvoor inzetten. De Garantstelling Landbouw (GL) van het ministerie van EZ geeft een garantstelling op een aanvullende lening. De garantstelling is maximaal €480.000 op een lening van maximaal €600.000.

Naast de standaardvoorwaarden van de GL, waaronder de hoofdelijke aansprakelijkheid, geldt een specifieke voorwaarde: het aandeel in de investering voor het aardwarmtecollectief moet overeen komen met het aandeel in de begrote energie-afname.

Er is enige flexibiliteit wanneer meerdere ondernemers de GL inzetten. Het totale aandeel van hun investeringen moet overeenkomen met hun totale aandeel in de energieafname. Levering van energie door het collectief aan derden is wel mogelijk. Ook kan het collectief deels gefinancierd worden door derden.

Wanneer de aardwarmtebron een hoger vermogen levert dan vooraf begroot, dan moet de GL-lening weer in evenwicht gebracht worden met het nieuwe energieafname aandeel. Dit is praktisch eenvoudig te regelen.

Lees meer hierover.

Meer subsidie nieuws

Openstelling MIT regeling

De openstelling van de MIT regeling in 2016 is bekend gemaakt. Voor haalbaarheidsstudies, vouchers en innovatie-adviesprojecten start de openstelling...

Lees meer