€10 miljoen extra voor Kas als Energiebron uit klimaatenvelop 2019

Joland Mourits (ministerie van LNV)

Het ministerie van LNV heeft voor 2019 €10 miljoen extra beschikbaar voor Kas als Energiebron. Dit wordt ingezet voor het versnellen van de kennisontwikkeling voor nagenoeg gasloze teelt-, techniek- en kasconcepten en voor extra EHG subsidie.

Innovatieve klimaatneutrale concepten
Met €4,5 miljoen worden in 2019 drie tot vijf extra proof of principle projecten en/of praktijkdemonstraties mogelijk gemaakt, ondersteund met onderzoek. Het gaat om testen, onderzoek en praktijkervaring opdoen met perspectiefvolle, integrale teelt-, techniek- en kasconcepten voor nagenoeg klimaatneutrale teelt op representatieve schaal en/of praktijkschaal. Ook is er extra inzet voor kennisuitwisseling en gedragsbeïnvloeding.

Extra subsidie voor EHG-regeling
Voor de openstelling van de EHG-regeling in 2019 is €5,5 miljoen extra beschikbaar, zodat er ook subsidie is voor het tweede energiescherm voor alle bedrijfstypen.

CCU, geothermie en warmterotonde
Vanuit de klimaatenvelop 2019 wordt €10 miljoen beschikbaar gesteld voor subsidiering van kostenstudies en pilots voor CCS en CCU. CCU-projecten zijn belangrijk voor de externe CO2-levering aan de glastuinbouw. Voor het in kaart brengen van de ondergrond in Nederland om zicht te krijgen op het volledige potentieel voor geothermie en voor testpilots is €15 miljoen beschikbaar. Voor de eerste fase van de warmterotonde wordt €15 miljoen beschikbaar gesteld. De bijdragen voor CCU, geothermie en warmterotonde bieden ook kansen voor CO2-reductie in de glastuinbouw.

Meer subsidie nieuws

EHG-regeling 16 oktober open

Na de recente goedkeuring door de Europese Commissie van de verlenging van de EHG-regeling is de regeling nu ook gepubliceerd en de openstelling voor...

Lees meer