Groen of rood gewas; Anthocyaanvorming en chlorofyl afbraak onder LED

Beschrijving

Doel:
Verklaren hoe paarsverkleuring ontstaat en hoe het kan worden voorkomen. Dit is of kan een belemmering zijn bij de toepassing van LED belichting. De kennis moet uiteindelijk – al dan niet door vervolgproeven - leiden tot aanbevelingen voor telers hoe hier mee om te gaan.

Projectomschrijving:
Bij (praktijk)proeven waarbij belicht wordt met LED, met intensiteiten waarbij het aandeel lamplicht veel hoger is dan het aandeel daglicht (winter condities), nemen we paarsverkleuring van het blad waar. Dit is niet gewasspecifiek maar lijkt vrij algemeen voor te komen. Uit eerdere metingen wordt geconcludeerd dat dit komt door chlorofyl afbraak in de chloroplasten en vorming van anthocyanen in de vacuole. Anthocyaan vorming en afbraak van chlorofyl leidt tot een terugval in de fotosynthese, verlaagt de sierwaarde van het snijproduct (te donkere rozen, gevlekte bloemblaadjes en blad, paarsgekleurde bladranden, paarse bladpunten, bol-en bobbelachtig blad, bladverbranding in de kas) en geeft bladverdroging op de vaas op de aangetaste delen (bij siergewassen). Het wordt vaak waargenomen maar als incidenteel genoemd, en de registratie is meer kwalitatief dan kwantitatief. Daardoor wordt dit niet meegenomen in de data analyse.
Anthocyanen absorberen licht en beschermt tegen schade van teveel licht in de zomer, of tegen schadelijke radicalen. Maar wat is de functie van anthocyanen in de relatief lage intensiteiten waarmee we in de winter belichten met LED? En waarom zien we dit niet bij belichting met SON-T? Speelt spectrum (blauw?) een rol? Het lijkt aannemelijk dat ook andere factoren hierbij betrokken zijn zoals fosforgebrek, temperatuur en sui-kers. Mogelijk is de hormoonbalans verstoord.
Bij sommige gewassen (sierteelt), kunnen dit soort effecten een van de belemmeringen zijn voor de grootschalige implementatie van LED. Als er is meer kennis is van de oorza-ken kan aan oplossingen worden gewerkt.

Het onderzoek bestaat uit de volgende werkpakketten:
Werkpakket 1. Probleemanalyse en kennisinventarisatie
Data en kennis m.b.t. anthocyaanvorming verzamelen door literatuurstudie, gesprekken met telers, adviseurs, andere experts. Hiermee moeten vragen beantwoord worden als:

  • hoe groot is het probleem;
  • wanneer speelt het (periode van het jaar);
  • wat zijn de mogelijke oorzaken (spectrum, intensiteit, daglengte, temperatuur, klok, nutriënten opname, etc.).

Werkpakket 2. Kennisinteractie bijeenkomst organiseren
Kennis interactiebijeenkomst: spreken  met andere partijen zoals Plant Lighting, Delphy,

Werkpakket 3. Conceptueel raamwerk en rapportage
Opstellen conceptueel raamwerk voor de regulatie van anthocyanen productie en hypotheses hoe dit te beïnvloeden. Schetsen van proeven ter toetsing van de hypotheses.

Projectnummer E21008
Startdatum 01-10-21
Einddatum 31-03-22
Afgerond Nee
Budget €36.672,-
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer