Veilig en effectief AR glas reinigen; deel 2

Beschrijving

Doelstelling:
Duidelijkheid scheppen over welke middelen en methodes, die op dit moment op de markt zijn, gebruikt kunnen worden om AR glas veilig en effectief schoon te maken.

Projectbeschrijving
Moderne energiezuinige kassen worden op grote schaal gebouwd met glas met anti-reflectie (AR) coatings om zo meer zonlicht in de kas te krijgen. Het is nog onduidelijk welk middel/methode gebruikt kan worden om het kasdek te reinigen zodat het daadwerkelijk schoon wordt en zonder de AR coating aan te tasten. In het vooronderzoek bleek dat het probleem complex is, omdat vuil heterogeen is, bestaand uit anorganisch en organisch chemische verontreinigingen en microbiële groei, en zich voornamelijk ophoopt langs de randen. In het vooronderzoek is daarom in kaart gebracht met welke vuil wij te maken hebben en hoe de samenstelling ervan gestandaardiseerd kan worden (microbiologisch vuil en chemisch vuil) en hoe deze dan gestandaardiseerd opgebracht kan worden op glas. Ook is in kaart gebracht hoe een kleinschalige maar praktijkconforme reinigingssopstelling (borstelen, hoge druk reinigen) gemaakt kan worden en welke reinigingsmiddelen, types glazen en types AR coatings in de praktijk voorkomen en meegenomen zouden moeten worden in een gestandaardiseerde test. Er is een concept proefmethode opgesteld en zal in dit vervolgproject worden toegepast.

Het project bestaat uit 4 werkpakketten:
Werkpakket 1: Glas, middelen en methodes
In het vooronderzoek heeft een selectie van glazen, middelen en methodes plaatsgevonden. Deze zullen verder worden gefinetuned, materialen moeten worden besteld en door leveranciers worden geleverd. Testopstellingen voor het reinigen moeten worden aangeleverd en operationeel worden gemaakt. Er zullen 5 verschillende typen glas worden getest met 1 soort standaard helder glas zonder AR coating als referentie. Ook zijn 10 middelen geselecteerd en zal schoonmaken met demiwater als referentie gebruikt worden. Daarbij wordt twee manieren van schoonmaken verder gebouwd/ontwikkeld; met een borstel (buitenkant) en met de hogedrukspuit (binnenkant). Het gaat daarbij om 2 soorten vuil: chemisch vuil (zouten/silica) en microbiologische vuil (schimmels en bacteriën). Er is daarbij een ‘standaardvuil’ bepaald.
Werkpakket 2: Testmethode
In de diverse tests wordt gekeken naar veiligheid en effectiviteit van de middelen en methodes in combinatie met de verschillende glassoorten. Deze factoren worden apart van elkaar getest in 2 rondes: 1. “Veiligheid”: Tast het middel / de methode de AR coating aan? 2. “Effectiviteit”: Verwijdert het middel / de methode het standaardvuil effectief? De focus ligt voornamelijk op hoe de binnenkant van het kasdek, maar er zal ook getest wordt op de buitenkant/borstelmachine. Van alle testen/monsters wordt vooraf bepaald wat de hemisferische lichttransmissie is. Daarna wordt 15 jaar veroudering gesimuleerd volgens een opgesteld protocol waarna de lichttransmissie weer gemeten wordt wat dan een beeld geeft of de AR coating aangetast is. De combinaties van glas + middel waar de AR coating niet werd aangetast zullen meegenomen worden naar de effectiviteitstest. Hierbij worden de twee soorten vuil aangebracht en schoongemaakt voor alleen de methode voor de hogedrukspuit. Hier wordt dan ook weer de lichttransmissie gemeten.
Werkpakket 3: Milieueffecten, toxiciteit, preventie
Mogelijke toxiciteit van middelen op in de kas aanwezig gewas wordt bepaald en ook de milieueffecten van middelen worden kwalitatief bekeken. Ook zal een advies opgesteld worden over hoe vervuiling het beste voorkomen kan worden.
Werkpakket 4: Projectleiding, werkgroep, kennisoverdracht en rapportage
In de begeleidingscommissie zullen tussentijdse resultaten om de 6-8 weken besproken in de bestaande uit alle deelnemers in het project. Aan het einde van het project wordt een workshop gehouden.

Projectnummer E21001
Startdatum 01-03-21
Einddatum 31-08-22
Afgerond Nee
Budget €250.520
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Het kasdek van morgen; vandaag

Lopend

Doelstelling Het testen van een coating op glas waarmee een AR coating gecombineerd wordt met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard...

Lees meer

Vervolg Demo Kas2030

Lopend

Doelstelling Demonstratie van een fossielvrije teeltconcepten van vier gewassen (aardbei, freesia, potanthurium, gerbera. Daarnaast wordt er ook...

Lees meer