Decision Support Tool Energiezuinig teelt (DSTE)

Beschrijving

Doel:
Doelstelling is om bij het groeimodel gerbera een belichtingsmodule te ontwikkelen die realtime de efficiëntie van de belichtingsstrategie en energie-doek inzichtelijk te maken en zo de elektriciteitsinput te minimaliseren. Het op te leveren resultaat is een tool die de teler realtime informatie en handvaten geeft om efficiënter met energie om te gaan terwijl betere teelt-omstandigheden worden gecreëerd. De tool geeft telers realtime informatie en handvatten om efficiënter met energie om te gaan terwijl betere teeltomstandigheden worden gecreëerd.

Projectbeschrijving:
Het Nieuwe Telen heeft geleerd dat het klimaat regelen en telen op basis van respectievelijk natuurkundige en plantfysiologische principes tot forse energiebesparing leidt. Dat vergt echter ook inzicht in de vele variabelen en een ‘rekenkundige’ manier van werken.
B-Mex heeft in de afgelopen 6 jaar technologie (Groeimodellen) ontwikkeld om telers te helpen met het krijgen van een integraal overzicht en het nemen van beslissingen op basis daarvan. Alle kennis over hoe de plant en kas werken is vastgelegd in rekenregels die op de juiste manier met elkaar in verband zijn gebracht. Met deze rekenregels/modellen kunnen alternatieve scenario’s en managementopties doorgerekend worden en krijgt de teler inzicht in het beschikbare handelingsperspectief.

In dit project wordt het huidige Groeimodel uitgebreid met een licht- en energiemodule en een ontvochtigingsmodule. Belangrijk onderdeel van Groeimodel is dat het mogelijk is om scenario’s door te rekenen. Op basis van (klimaat)instellingen en historisch klimaat kan er 2-3 maanden betrouwbaar vooruit worden gekeken. De energiemodule brengt het warmtegebruik, elektriciteitsverbruik en CO2 gebruik in beeld. De module zal dus voor de teler inzichtelijk maken wat het effect is van zijn instellingen en op welke momenten hij minder uren kan belichten tegen hetzelfde resultaat.

Drie onderdelen/deelprojecten:

Deelproject 1: besparing huidige belichtende bedrijven
Bij 6 belichtende bedrijven (variatie in mate van belichting) wordt de huidige sturing van belichting geanalyseerd en worden de verschillen vastgelegd. Door intensieve begeleiding met behulp van de nieuwe module worden verschillende belichtingsstrategieën doorgerekend en toegepast. Ook wordt de module hiermee gevalideerd en gekalibreerd en worden besparingen gekwantificeerd.

Deelproject 2: transitie energiebesparing door LED en ontvochtiging
In dit deelproject wordt het bedrijf Florein Gerbera centraal gesteld dat geïnvesteerd heeft in hybride LED tezamen met ontvochtiging, waarbij er ook een goede referentieafdeling is. Er is vanuit de gerberateelt grote interesse voor deze energiebesparende technieken, maar het ontbreekt aan voldoende inzicht om de investeringen te rechtvaardigen. Het Groeimodel zal worden getuned en indien nodig uitgebreid/aangepast op de toepassing van LED en de uitbreiding van de vochtmodule zal hier zijn functie kunnen tonen. Er zal een vergelijk van de referentie en proefafdeling van het bedrijf zijn en de besparingen worden gekwantificeerd.

Deelproject 3 : fossielvrije kas
Het ultieme einddoel is de fossielvrije kas. Het zou goed zijn om in een vroegtijdige stadium Groeimodel mee te laten rekenen in het huidige onderzoek aan gerbera in de Kas2030 bij Wageningen University & Research Glastuinbouw. Door deze werkwijze kunnen in een vroeg stadium wetenschappelijke inzichten worden toegevoegd aan het Groeimodel. Hiermee wordt het model gevalideerd en kan de strategie worden doorgerekend .

Projectnummer E20007
Startdatum 01-10-20
Einddatum 31-05-21
Afgerond Nee
Budget €58.500
Uitvoerder TTO i.s.m. Inno-agro, B-Mex en Flori Consult Group

Meer onderzoeken en projecten

Aardbei fossielvrij

Lopend

Doel Het project streeft naar het definiëren van de fossielvrije en duurzame aardbeienteelt onder glas, op basis van het reeds uitgevoerde...

Lees meer