Energiemonitor Glastuinbouw 2018-2020

Beschrijving

Het doel van dit project is het jaarlijks in kaart brengen van de energiebalans van de glastuinbouw en de ontwikkeling van de energie-indicatoren: CO2 emissie, aandeel duurzame energie, energie-efficiëntie en achterliggende invloedfactoren.

Deze opdracht beslaat de periode t/m verbruiksjaar 2020, overeenkomend met de periode waarover met de overheid doelen en financiële afspraken zijn vastgelegd over Kas als Energiebron (Meerjarenafspraak Energietransitie). De rapportage Energiemonitor Glastuinbouw verschijnt jaarlijks in oktober/november. Deze rapportages zullen jaarlijks aan dit projectrecord worden toegevoegd.

Bij de uitvoering wordt voortgebouwd op de ervaringen uit de eerdere jaargangen van de Energiemonitor Glastuinbouw en het Protocol. In 2019 worden de resultaten van het kalenderjaar 2017 definitief gemaakt en worden voorlopige resultaten van kalenderjaar 2018 geraamd.

Per monitoringjaar worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

A.   Verzamelen informatie

B.   Inventarisatie duurzame energie

C.   Bepaling energiebalans en energie-indicatoren

D.   Analyse achtergronden

E.   Doorkijk CO2-emissie 2020 (In 2017 is in de rapportage een doorkijk naar de CO2-emissie 2020 gemaakt. Aanleiding was de gestegen emissie in afwijking van de dalende trend. In het voorstel voor 2018-2020 is opgenomen deze doorkijk jaarlijks te blijven maken). 

F.   Rapportage, update Protocol en infographic

G.  Projectleiding, overleg, communicatie en kwaliteitsreview

Resultaten

2018
De CO2-emissie van de glastuinbouw stabiliseert sinds 2014 op een niveau van 5,7 Mton. De sector is nog 1,1 Mton verwijderd van het in 2017 aangepaste doel van 4,6 Mton voor 2020. Op basis van de actuele verwachtingen schat WEcR in dat de CO2-emissie tot en met 2020 niet veel zal wijzigen en dat het CO2-doel waarschijnlijk niet zal worden gerealiseerd. Dit blijkt uit de Energiemonitor 2018 van WEcR (Wageningen Economic Research).

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw lag hiermee in 2018 16% onder het niveau van 1990. De CO2-emissie van de teelt (exclusief verkoop elektriciteit) lag met 4,2 Mton 39% onder het niveau van 1990. In Nederland als geheel was de CO2-emissie 1% lager dan in 1990. De glastuinbouw ligt ondanks de stabilisatie voor op de nationale ontwikkeling. Daarnaast zet de inzet van duurzame energie door met bijna 1 procentpunt stijging en komt in 2018 uit op 7,3%, gelijk aan het landelijk aandeel. De groei bij duurzame energie wordt veroorzaakt door aardwarmte en inkoop van duurzame warmte. Het rapport, protocol en de infograpic vindt u onder de documenten.

Projectnummer E19001
Startdatum 01-04-19
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Budget €140.000 per jaar (50-50 sector - LNV)
Uitvoerder Wageningen Economic Research
Document

Meer onderzoeken en projecten

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije...

Lees meer