CO2 Smart Grid

Beschrijving

Door de verdere verduurzaming van de glastuinbouw, zal er gezocht moeten worden naar extra CO2 bronnen om in de vraag te kunnen voorzien. Ook zal de leveringszekerheid van m.n. OCAP beter moeten. Daarom is het cruciaal dat er een extra bron bij komt en een seizoensbuffer. De laatste tijd is vanuit m.n. bij  afvalverbranding (AVR, AEB en HVC) maar ook Tata Steel interesse in afvangst van CO2 en hergebruik in de tuinbouw. 

26 partijen uit markt, maatschappij en overheid, spraken gezamenlijk de intentie uit om te komen tot een haalbaarheidsstudie voor een ‘CO2 Smart Grid’. Dit deden zij 26 oktober 2016 op de Nationale Klimaattop in de aanwezigheid van staatssecretaris Dijksma en premier Mark Rutte. In essentie is dit de verdere uitbreiding van OCAP en verbinding met meerdere CO2 bronnen, opslag/buffering en het zoeken naar andere toepassingen waarvan de glastuinbouw voorlopig belangrijkste is.

In deze haalbaarheidsstudie zal o.a. gekeken worden naar:

  • Wat zijn de huidige (grote) bronnen en wat is er technologisch mogelijk om de CO2 af te vangen. En wat zijn de hoeveelheden en leveringszekerheid nu en in de toekomst.
  • Wat zijn de kosten voor de uitkoppeling van de CO2 nu en in de toekomst.
  • Wat zijn de mogelijkheden voor opslag en buffering inclusief infrastructuur.
  • Aan welke kwaliteitseisen moet de CO2 voldoen.
  • Wat zijn mogelijke belemmering in wet- en regelgeving
  • Wat zijn mogelijke weerstanden vanuit de maatschappij en hoe daar mee om te gaan.

De eerste stap is het vinden en aansluiten van een extra bron van CO2 met daarbij ook een seizoenbuffer.  Daarbij wordt er nu al nauw opgetrokken samen met OCAP, Shell en AEB Amsterdam richting de overheid.  

Met een relatief laag bedrag kan vanuit KaE bijgedragen worden aan een groot consortium om te werken aan een betere CO2 voorziening met als eerste stap (en voor glastuinbouw belangrijkste) het vinden van een extra bron inclusief seizoenbuffer. Hiermee kan de glastuinbouw rondom OCAP waarschijnlijk geheel in zijn CO2 voorzien in de toekomst inclusief een grote leveringszekerheid door de buffer. Bij aansluiting van meerdere bronnen (en meer afnemers / opslag) wordt de leveringszekerheid alleen maar groter.

Projectnummer E17004
Startdatum 01-04-17
Einddatum 01-08-18
Afgerond Nee
Budget €20.000
Uitvoerder BLOC, TNO, ECN, Ecofys e.a.

Meer onderzoeken en projecten

Meten aan natte schermen

Lopend

In 2016 en 2017 zijn meetprotocollen ontwikkeld om de eigenschappen van schermdoeken te bepalen in het project Energy Saving Screen materials. Het...

Lees meer