Paprika energiezuinig met LED

Beschrijving

Doel:
Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw. Ook wordt de warmte- en CO2 vraag verder beperkt. Dit project levert voor telers kennis op hoe te telen met full-LED belichting.

Projectbeschrijving:
De interesse vanuit telers, toeleveranciers en afzetpartijen voor jaarrond productie van paprika’s neemt toe. In het voorgaande project zijn goede stappen gezet richting het energiezuinig telen van paprika’s met 200 μmol/m2/s LED belichting. De productie kende tijdens de winter een stabiel verloop, met een hoge vruchtkwaliteit en een gemiddeld vruchtgewicht van ruim 225 gram. De samenstelling van het spectrum: 5% B ; 8% G; 68% R en 20% FR gaf samen met het gekozen ras gaf voldoende strekking op de internodia voor een goede vruchtkwaliteit en dat dit ook werkbaar is. De huidmondjesgeleidbaarheid van bladeren iets onder de kop van het gewas wel nog altijd laag. In het voorjaar was dit beperkend voor een optimale benutting van licht voor assimilatie. Parallel onderzoek in klimaatcellen uitgevoerd door Plant Lighting heeft nieuwe kennis gegenereerd over de invloed van lichtspectrum en daglengte op paprika:

 • Een belichtingsduur van 15 uur gaf een betere verdamping en huidmondjesgeleidbaarheid in vergelijking met 18 uur en wat ook productiever bij gelijke lichtsom.
 • Het spectrum op basis van witte LEDs (23% B; 32% G; 30% R; 15% Fr) toonde een betere verdamping (tot 2 maal zoveel!) en een hogere plantbelasting en opbrengst.
 • Een hoger aandeel verrood een snellere bladveroudering (chlorose).
 • Op basis van deze kennis zal de basis van het spectrum in de hier voorgestelde proef bestaan uit witte LEDs  en het aandeel verrood verlaagd worden naar maximaal 10%. Dit moet leiden tot een betere lichtbenutting voor assimilatie en opbrengst, en behoud van een betere bladkwaliteit.

Het vervolg van de huidige proef heeft de volgende werkpakketten:

WP 1: Teelt uitvoering en registratie

 • Afdeling 2 (1000 m2) bij Delphy Improvement Centre is uitgerust met 3 schermdoeken: Obscura 9950 FR W ; Luxous 1147 FR en een Harmony 1315 O FR. Tralie 1 en 2 wordt uitgerust met een nieuw spectrum met een basis van ‘witte LEDs’. In tralie 3 blijft het huidige spectrum behouden. De plantdatum is rond 20 september, 2 stengels per plant en het hoofdras is Gina met een 2e nog nader te bepalen ras op 1 goot.
 • Voor aanvang van de teelt wordt de assimilatenbalans doorgerekend, zodat het licht wordt afgestemd op de behoefte van het gewas en vice versa. Belichtingsduur is maximaal 16 uur en de lampen schakelen altijd een half uur voor zon-onder af.
 • Om onder beide lichtspectra een optimaal teeltresultaat te realiseren wordt de voeding en de watergiftstrategie apart gestuurd.
 • De klimaatstrategie richt zich op het verder verlagen van de warmte inbreng door een aangepaste temperatuur strategie, intensief schermen een geen minimumbuis.
 • De CO2-strategie richt zich op het minimaliseren van de verliezen, en dosering met maximaal van 150 kg/ha/uur afgebouwd naar maximaal 100 kg/ha/uur.

WP 2: Verdieping huidmondjes geleidbaarheid, verdamping en fotosynthese
Om het effect van het lichtspectrum op de huidmondjesgeleidbaarheid, de gewasverdamping en fotosynthese vast te leggen zullen tijdens de teelt de volgende metingen en analyses worden gedaan:

 • de EC, watergehalte en temperatuur van de mat.
 • Voor beide spectra de drain, sapstroom, analyse van de opname van elementen, planttemperatuur, huidmondjesgeleidbaarheid en fotosynthese

WP 3: Analyse fossielvrij teeltconcept
Na afloop van de proef zal WUR Glastuinbouw de energiebalans van de kas berekenen en op basis daarvan te komen tot een fossielvrije invulling van een belichte paprikateelt.

Projectnummer 20185
Startdatum 01-08-21
Einddatum 31-03-23
Afgerond Nee
Budget €388.214
Uitvoerder Delphy ism Plant Lighting en WUR Glas

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer