De perfecte fossielvrij geteelde perkplant

Beschrijving

Doelstelling
Demonstreren van een fossielvrij teeltconcept voor de perkplantenteelt, met halvering van het elektraverbruik ten opzichte van de huidige proef met behoudt van teeltsnelheid en kwaliteit.

Projectbeschrijving
Het project is een voortzetting van de proef ‘De perkplantenteelt naar fossielvrij’. Binnen die proef is er nagenoeg geen gas gebruikt. Het planmatige telen zal verder worden uitgediept waarbij het voor de teler mogelijk moet worden om aan de hand van graaduren en lichtsommen zijn teeltrondes beter op elkaar te laten aansluiten. In de proef is er gedemonstreerd dat er met minder chemische remmiddelen een keurige compactheid gerealiseerd kan worden. In het vervolg moet duidelijk worden hoeveel er bespaard wordt ten opzichte van de praktijk en hoeveel het aandeel blauw in het spectrum hieraan bijdraagt. De afdeling bij Delphy wordt uitgerust met ±55 μmol/m2/s LED belichting en 2 verschillende lichtspectra waarbij onderscheidt wordt gemaakt in het aandeel blauwlicht:

  • spectrum 1: B20%, W5% en R75%
  • spectrum 2: B10%, W5% en R85%

De nadruk wordt hierbij gelegd op het stuurlichteffect, waardoor chemische remmiddelen niet hoeven worden ingezet. Middels een energiedoek, verduisteringsdoek, LBK’s en een groot verschil tussen stook- en ventilatielijn wordt het warmteverbruik geminimaliseerd. Er is een teeltschema opgesteld dat is afgestemd met de telers van de Landelijke Commissie van Zomerbloeiers waarbij de volgende gewassen geteeld worden: calibrachoa, surfinia, hanggeranium, cyclamen, poinsettia, ranonkel. Daarnaast is er ook praktijkvergelijk. Op de praktijklocatie wordt een controle meegenomen waarbij geen chemische remmiddelen worden gespoten. Zodoende is er een direct vergelijk met de fossielvrije proefomstandigheden waar ook niet zal worden gespoten. Op basis van dit verschil kan worden opgemaakt hoeveel het chemisch remmen bijdraagt aan compactheid in de praktijk en hoeveel de proefomstandigheden bijdragen met een verschil in aandeel blauw in het spectrum.

Projectnummer 20181
Startdatum 01-02-21
Einddatum 31-08-22
Afgerond Nee
Budget €164884
Uitvoerder Delphy

Meer onderzoeken en projecten

Vervolg Demo Kas2030

Lopend

Doelstelling Demonstratie van een fossielvrije teeltconcepten van vier gewassen (aardbei, freesia, potanthurium, gerbera. Daarnaast wordt er ook...

Lees meer