Richting de toekomst telen met doordragers in balans

Beschrijving

Doelstelling
Ontwikkelen en demonstreren van een duurzaam teeltconcept met jaarrond aardbeien van een marktconforme kwaliteit.

Projectbeschrijving
Om een stap te zetten naar een duurzame fossielvrije aardbeienkas in 2030 biedt een langdurige teelt met doordragers potentie. Dan kan met toenemend licht met de natuur mee geteeld worden waardoor de vraag en het aanbod van suikers beter op elkaar af te stemmen zijn, blijft de plant in balans. Als deze in balans geteeld worden, zal de arbeid, energie, en input ook vlakker zijn. Daarnaast is een plant in balans naar verwachting ook weerbaarder tegen ziekten, plagen, en stress. Dat was dan ook de aanleiding voor het oriënterende onderzoek op het Improvement Centre in 2020. De leerpunten van dat project bieden potentie voor een vervolg en is er met name op gericht om beter inzicht te krijgen in de balansen. Dit om zodoende inzicht te krijgen hoe de plant reageert op bepaalde situatie. Op deze manier willen ze uiteindelijk streven naar een optimale kwaliteit op een zo duurzaam mogelijke manier.

Het onderzoek bevat de volgende werkpakketten:
WP 1 Teelt
Om in balans te telen is het van belang dat de plant continu ontvankelijk is voor bloemaanleg. Er wordt gestart met verse planten. Deze gewortelde stekken hebben nog geen historie en zijn zodoende nog niet voorgeprogrammeerd voor een bepaalde productiegolf. Traditionele planttypen als gekoelde minitrays worden gestopt in hun bloemaanleg door de koeling, waardoor er in de eerste periode in de productie een onbalans tussen vegetatieve en generatieve ontwikkeling wordt gecreëerd.
In de eerste fase van de teelt zal worden geteeld met een relatief steile RTR, in plaats van een vlakke basislijn. Op een donkere dag in februari kan dan ook worden besloten om een lage temperatuur te hanteren, en bij een dag met meer lichtinval zal de temperatuur fors hoger liggen. Met name in de zomer is het belangrijk dat de streeftemperatuur en de licht: temp in lijn is met buitenomstandigheden.
Een strategie waar je met het wegschermen van daglicht voor een lagere plantbelasting zorgt biedt potentie voor een fossielvrije manier om toch een vegetatieve/generatieve balans in de plant te realiseren. Door een constante daglengte van 13:30 en de temperatuur te bepalen op basis van de lichtsom wordt gestreefd naar een lage plantbelasting om het vruchtgewicht en productie op peil te houden.
WP 2 Uitwerking vraag en aanbod assimilaten
Plant Lighting kwantificeert de assimilatenbalans (source en sink) door middel van metingen en aanvullende berekeningen. De source wordt bepaald door het uitvoeren van maandelijkse fotosynthese-metingen aan bladeren van verschillende leeftijden. Tevens zullen er in de maanden van het vroege voorjaar ook temperatuursresponsmetingen uitgevoerd worden naar het functioneren van de fotosynthese bij lagere temperaturen. De assimilatenvraag van vruchten en bladeren wordt rekenkundig bepaald op basis van de gemeten gemiddelde plantbelasting en de gemeten Leaf Mass Area.

Projectnummer 20180
Startdatum 01-04-21
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Budget €230.663
Uitvoerder Delphy ism Plant Lighting

Meer onderzoeken en projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in...

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije...

Lees meer