BEST kan beter met courgette

Beschrijving

Doel
Demonstratie van een teeltconcept van courgette in een voorjaars- en herfstteelt met een lage emissie van CO2 en chemische gewasbeschermingsmiddelen met een goede productie en gewas- en productkwaliteit. Dit in een nieuw type kas met als basis een hoog-isolerende ‘noppenfolie’. Telers krijgen handvatten om energiezuinig courgette te telen qua teeltstrategie en ook over de toepassing van een hoogisolerende kas.

Projectbeschrijving
De BEST (Berry Energy Saving Technology) kas (ca. 500 m2) maakt de verwachtingen met betrekking tot het energiegebruik bij de drie frambozenteelten en een bramenteelt waar, met een besparing ten opzichte van een vergelijkbare teelt op een praktijkbedrijf met glas van meer dan 30%. Dit is veelal te danken aan de goede isolatie van het kasdekmateriaal (een soort noppenfolie), het gebruik van het energiescherm en toepassing van de basisregels van Het Nieuwe Telen. De kas heeft een enorme ventilatiecapaciteit waar deze teelten dankbaar gebruik van maken, wat o.a. heeft geleid tot een (meer dan) goede productie. De opbrengsten waren ca. 25% hoger dan in de praktijk, vooral in de najaarsteelt.
Deze eigenschappen maken de BEST-kas ideaal voor de teelt van ‘luchtig’ geteelde gewassen, die bij een verlenging van het seizoen een beperkte energievraag kennen. Naast zachtfruit kan dit type kas waarschijnlijk voor een heel scala aan andere gewassen worden ingezet. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt. Op basis van deze inventarisatie lijkt het logisch om voor dit vervolgproject voor een geheel ander gewas dan zachtfruit te kiezen, namelijk courgette. Ook hier spelen vraagstukken voor productieverhoging, binnenteelt door klimaatveranderingen (onder andere i.v.m. wind- en hagelschade vruchten) en emissiebeperkingen.

Het beoogde project staat voor een vroege en een herfstteelt van courgette. De teelten zullen plaatsvinden in de BEST-kas, die onderdeel is van het IDC Energie bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk. De installaties en het teeltsysteem zullen geschikt worden gemaakt voor de teelt van courgette.

Het project bevat de volgende werkpakketten:

Werkpakket 1:Teelt van courgette

In de kas zal praktijkconform eind januari 2020 worden gestart met één type courgette, een geel ras ‘Golden Glory’. Deze teelt zal duren tot medio juni. De uitdaging bij courgette is om de plant in balans te houden; bij een te vegetatieve groei ontstaan relatief veel mannelijke en weinig vrouwelijke bloemen en andersom. In juli zal een tweede teelt met een geel ras worden uitgevoerd, die zal duren tot in november. De streefproductie is in overleg met courgettetelers 50 vruchten/m2 in de eerste teelt en 25 vruchten/m2 in de tweede teelt. In beide teelten zal zoveel mogelijk biologisch worden bestreden en met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Er zal worden gekeken of zweefvliegen als bestuivers kunnen worden ingezet. In de teelt zullen de gebruikelijke metingen plaatsvinden aan het klimaat, energieverbruik, CO2-dosering, gewasgroei, productie en gewaskwaliteit.

Werkpakket 2: Energie en CO2-emissiereductie

Tijdens de teelt kan er gebruik worden gemaakt van het scherm waarbij energiegebruik een belangrijk uitgangspunt is bij het gebruik. Om pieken in het energieverbruik te voorkomen, zal het verbruik per dag worden gemaximaliseerd in overleg met de BCO, wat wordt vertaald in een maximum buistemperatuur. Bij een tijdelijk tekort aan energie onder koude omstandigheden, zullen binnen bepaalde grenzen lagere kastemperaturen worden getolereerd.
Voor de CO2 wordt een maximaal jaargebruik van 10 kg/m2 als uitgangspunt genomen. Vooral bij de grote ventilatiesnelheden, die in deze kas kunnen worden bereikt, kan het doseren op die momenten ter discussie worden gesteld. Er zal dan ook een CO2-doseerplan worden opgesteld.

Werkpakket 3: Communicatie en rapportage

Projectnummer 20169
Startdatum 01-01-21
Einddatum 31-03-22
Afgerond Nee
Budget €219.221
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten