Zomerteelt in de Winterlichtkas met gelimiteerd CO2

Beschrijving

Doel
Doel is om aan te tonen dat in een onbelichte hogedraadteelt van komkommer in de winterlichtkas, met een significant lagere input van CO2 dan de praktijk (ongeveer een derde van wat er in praktijk gebruikt wordt), een minstens even hoge productie als de praktijk kan worden behaald. Telers krijgen met de kennis betere handvatten om zuinig met CO2 om te gaan.

Projectbeschrijving
De in het kader van Kas als Energiebron ontwikkelde Winterlichtkas (ca. 500 m2) is ontworpen voor optimale lichtonderschepping door het gewas in de winter. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet alleen in de winter tot meer productie leidt, maar ook in de zomer zijn spectaculaire productieverhogingen behaald met komkommer, zeker in een lange teelt met herbeworteling. In de afgelopen jaren is in de winterlichtkas  op praktijkwijze CO2 gedoseerd, maar wel met een maximale doseercapaciteit van 100 kg/ha/u. Onderweg naar fossielvrije glastuinbouw moeten echter dringend alternatieven voor het huidige gebruik van CO2 worden gevonden. Naast alternatieve bronnen, is beperken van de CO2-dosering daarin een belangrijk onderdeel.
In dit project wordt in de Winterlichtkas een teeltconcept gedemonstreerd voor een onbelichte hogedraadteelt van komkommer met een significant lagere input van CO2, dan de praktijk. Er moet minstens een even hoge productie worden behaald als in de praktijk.

Het project bestaat uit de volgende werkpakketten:

1. Bepalen teeltstrategie onbelichte hogedraad komkommerteelt.
Op basis van modelberekeningen met het gecombineerde gewas- en kasklimaatmodel, kennis die opgedaan is in de eerdere Winterlichtkasprojecten en het project ‘CO2 dosering met beperkte en grote stap omlaag bij tomaat’, wordt een teeltstrategie opgesteld. Beperking van het CO2-verlies zal in principe leidend zijn voor de doseerstrategie. Ook zal door middel van enkele scenarioberekeningen inzicht worden gegeven in economische consequenties. Dit zal met de BCO wordt bediscussieerd samen met de rassenkeuze, plantdichtheden, vruchtdunning en de klimaatstrategie. Er zal een vergelijkbaar praktijkbedrijf worden gezocht en zal als referentie dienen.
2. Voorbereiden teeltexperiment, inclusief CO2 meting en dosering
3. Teelt
Planten, gewasverzorging, plukstrategie en oogst worden volgens de gangbare methodiek uitgevoerd naast de wekelijkse gewaswaarnemingen zoals productie en kwaliteit. Alle energie-, vocht-, licht- en CO₂-stromen worden gemonitord. Op drie momenten in de teelt wordt de lichtrespons- en CO₂-responscurven gemeten aan jong en oud blad.
4. Data analyse, modelberekeningen en evaluatie
Data uit het experiment wordt (statisch) verwerkt en vergeleken met de resultaten van de praktijkreferentie en de digitale referentie.
5. Rapportage en kennisoverdracht

Projectnummer 20168
Startdatum 01-01-21
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Budget €199.768
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten