De klimaat- en risicobestendige kas: de ETF-onE kas

Beschrijving

Doel
Het ontwerpen en bouwen van een nieuw energiezuinig kassysteem voor zachtfruit op basis van ETFE folie. Deze kas wordt gedemonstreerd met een onbelichte aardbeienteelt waarbij deze fossielvrij is, met een hogere productie en kwaliteit en een betere weerbaarheid tegen bepaalde ziekten.

Projectbeschrijving
Het dek van de huidige 2SaveEnergy kas bestaat momenteel uit een buitenlaag van glas en een binnenlaag van ETFE. Onder dit dek is een groot aantal proeven gedaan met diverse gewassen. Hierin is de energiebesparingspotentie vastgesteld en is aangetoond dat zonder negatieve effecten op productie en kwaliteit kan worden geteeld. Het idee is nu om het dek te vervangen door alleen ETFE en in de aangepaste kas een eerste proef met aardbei uit te voeren.
ETFE is een duurzaam kunststofmateriaal met hoge lichttransmissie en hoge hagelvastheid. De diffuse uitvoering heeft een zeer hoge diffusiteit  en gelijktijdig beschikt het materiaal over een hoge UV-B doorlatendheid. Het idee is om de hoge lichttransmissie te combineren met toepassing van een hoog isolerend dubbel scherm, gecombineerd met energiezuinige actieve ontvochtiging (en warmtepomp) in een semi-gesloten kasprincipe. Ook is de verwachting dat de constructie wat lichter kan, doordat het ETFE lichter is dan glas en dat er minder lekverliezen zijn. Door de hogere UV-B doorlatendheid kan een verhoogde weerbaarheid tegen ziektes zoals meeldauw worden verwacht, kan dit leiden tot een betere smaak, snellere rijping en hogere productie.

Het project heeft de volgende werkpakketten:

Werkpakket 1. Ontwerp kasdek en teeltconcept

  • Technisch ontwerp van het kasdek (trekker: Boal in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, input WUR). Ontwerpaspecten zijn m.n. profielen, luchtramen inclusief luchting, ontwerp schermsysteem, herziening onderbouw en keuze teeltsysteem.
  • Ontwerp energiezuinig teeltconcept (WUR) met HNT als basis. Aspecten zijn naast het teeltsysteem, bepaling lichtdoorlatendheid, teeltconcept middels modelberekeningen, CO2-doseerstrategie.

Werkpakket 2. (Ver)bouw kas (Boal en bedrijfsleven partners)

  • De huidige 2SaveEnergy kas verbouwen tot ETFonE kas voor wat betreft kasdek, onderbouw, scherminstallatie, gevelbekleding, teeltsysteem, verwarmingssysteem, ontvochtigingssysteem inclusief warmtepomp, infrastructuur.

Werkpakket 3. Teelt en productie (WUR)

  • In het eerste, een jaar durende experiment wordt gekozen voor een niet belichte teelt waarin een doorteelt met een junidrager wordt uitgevoerd (planting half augustus). Er is ruimte voor maximaal drie rassen. Definitieve rassenkeuze zal, gezien de potentiële eigenschappen van het kasdek, in overleg met adviseurs en telers worden gemaakt.
  • Waarnemingen en metingen van productie, kwaliteit en smaak, berekeningen met smaakmodel, metingen inhoudsstoffen zoals vitamine C en anthocyaan en indicatoren voor weerbaarheid, waarnemingen van meeldauwontwikkeling.

Werkpakket 4. Licht en energie (WUR)

  • Metingen lichttransmissie en UV-transmissie inclusief effecten van condensatie in de kas.
  • Metingen energieverbruik tijdens de teelt.
  • Metingen CO2-concentratie en dosering tijdens de teelt.
  • Metingen van alle andere klimaatgegevens tijdens de teelt.

Werkpakket 5. Risico’s kassysteem

  • Meten van schade door hagel, storm etc. indien dat zich eventueel voordoet.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research businessunit Glastuinbouw, in samenwerking met een consortium van bedrijven dat bestaat uit Boal, Holland scherming, Certhon en Asahi Glass. Het consortium neemt onder andere het verbouwen van de kas voor zijn rekening en is verantwoordelijk voor het technisch ontwerp.

Projectnummer 20167
Startdatum 01-01-21
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Budget €249.126
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten