Een perfecte roos is duurzaam geteeld

Beschrijving

Doel
Beschrijving van en demonstratie van fossielvrije teelt van roos. Met de resultaten en het teeltconcept zouden telers dit in de praktijk toe kunnen passen.

Projectbeschrijving
Met het huidige project ‘Perfecte roos. Balans en Integratie’ blijken we voor het ras Red Naomi! op de goede weg om deze onder volledig LED te kunnen telen. Voor de cultivar Avalanche is dit nog niet het geval, omdat de knop-/bloemvorm in de wintermaanden niet goed genoeg is. Toepassing van volledig LED-belichting wordt voor de praktijk nog als te risicovol gezien. De hypothese is dat de wijze van ontwikkeling van Avalanche komt door te weinig warmte rond de knop. Een tweede hypothese is dat in de winter, wanneer LED de dominante bron is van het licht voor de roos, dat dan het gekozen spectrum niet optimaal is voor de knopontwikkeling, maar daar lijkt het niet op.
Een tweede aspect van belichting met LED is de belichting zo optimaal mogelijk willen inzetten. In principe kan LED 24 uur worden toegepast, vooral bij lage natuurlijke lichtintensiteit. In deze teelt wordt gekeken naar een betere inzet van de belichting om enerzijds een stabiele temperatuurregeling te bereiken voor minder meeldauw en een optimale inzet van de LED-belichting te realiseren. Ook wordt verneveling toegepast om beter te kunnen sturen op vochtdeficit om meeldauw in de zomer beter onder controle te krijgen. Ook kan de inzet van koeling daardoor minder zijn en de ventilatie beperkt, waardoor de CO2 beter in de kas blijft. Daarnaast kan de CO2 efficiënter worden ingezet door de concentratie te verlagen.
De aantasting door meeldauw is in het lopende project nog steeds een knelpunt. Ook is nog onbekend wat het effect van het toegepaste spectrum is op de ontwikkeling van plagen en de natuurlijke bestrijders.

Het onderzoek heeft de volgende opzet:

Werkpakket 1. Uitwerking van het teeltconcept waarbij het energieplaatje geheel duurzaam wordt ingevuld en gelijktijdig een duurzame gewasbescherming mogelijk is.

Voor het energieconcept worden scenario’s middels modellen doorgerekend.
Uitgangspunten zijn:

  • Optimale belichting met 240 μmol.m⁻².s⁻¹ LED
  • Volledige afscherming van lichtuitstoot.
  • Bij een constante belichting hoort een vrij constante temperatuur over het etmaal ook om de meeldauwdruk lager te krijgen.
  • Geen verwarming via OPAC, maar via de groeibuis en de buisrailverwarming.
  • Gebruik van de groeibuis bij de kop op een hogere temperatuur gedurende de tijd dat de natuurlijke instraling onder de 100 W/m2 is.
  • Verneveling met 250 gr/(m2.uur) maximaal 50% van de tijd.
  • Koeling via OPAC beperken.
  • CO₂-dosering tot maximaal 800 ppm
  • Een vochtregeling die gericht is op een dynamiek tussen 70% overdag en maximaal 85 % als er geen natuurlijk licht is. 
  • Bestrijding van meeldauw is een aandachtspunt.

De gehele strategie zowel voor beheersing van meeldauw als voor plagen en ook energie zal in een workshop met telers worden besproken.  

Werkpakket 2.  Uitvoering teeltplan

Dit plan is een voortzetting van de huidige proef op 1.000 m2. Dagelijks zijn er waarnemingen van gewicht en aantal. Via het centraal sorteren worden gegevens over de kwaliteit, lengte en gewicht en knopgrootte vastgelegd. Daarnaast wordt de gewas-, mat- en knoptemperatuur gevolgd, naast houdbaarheid en wijze van openkomen van de bloem.

WP 3. Begeleiding en communicatie

Vier keer per jaar een grote BCO/vergadering gewascoöperatie Roos. Daar wordt de voortgang van het onderzoek gepresenteerd. Naar aanleiding daarvan worden artikelen en weblogs geschreven voor Kas als Energiebron en de website van Glastuinbouw Nederland.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de gewascommissie Roos.

Projectnummer 20166
Startdatum 01-06-20
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Budget €509.423
Uitvoerder Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw i.s.m. Delphy

Meer onderzoeken en projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in...

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije...

Lees meer