Aardbei fossielvrij

Beschrijving

Doel
Het project streeft naar het definiëren van de fossielvrije en duurzame aardbeienteelt onder glas, op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek. Dit project moet kennis opleveren hoe de fossielvrij en duurzame aardbeienteelt eruit ziet en welke stappen nog moeten worden genomen om dit in de praktijk te implementeren.

Projectbeschrijving
Het areaal aardbei onder glas in Nederland neemt sterk toe (momenteel ongeveer 400 ha), en de teelt moet fossielvrij en duurzaam worden. De nadruk ligt nog steeds op de onbelichte doorteelt met juni-dragers, maar de vraag naar jaarrond productie, wat met de teelt van zowel juni-dragende als met doordragende rassen kan worden bereikt, neemt toe. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe kijk op het teeltsysteem van aardbei onder glas. Hoewel de aardbeienteelt zich kenmerkt door lage etmaaltemperaturen (± 14°C), is de warmte-input relatief hoog, ±12-18 m3 m-2 in het geval van een onbelichte doorteelt. Om de aardbeienteelt zowel teelttechnisch als energetisch beter in balans te krijgen, wordt er in het kader van KaE sinds een aantal jaren onderzoek verricht. De overkoepelende vraag is: Hoe ziet de fossielvrije en duurzame teelt van aardbei eruit. Waarbij de verschillende balansen van HNT op het niveau van het gewas en van de kas goed op elkaar zijn afgestemd, zodat er een stabiele en hoge productie van een goede kwaliteit wordt bereikt en waarbij de gewasbescherming biologisch plaatsvindt.

Het project is onderverdeeld in drie werkpakketten:

Werkpakket 1: Visie

Het project begint met het opstellen van een schets op hoofdlijnen van de toekomst van aardbeienteelt dat voldoet aan de principes van HNT. Hoe ziet een fossielvrije aardbeienteelt er uit qua kas, gewas en klimaat?

WP2: Kennisinventarisatie

Vervolgens wordt de huidige ‘State of Art’ uitgediept. De bestaande kennis op het gebied van energie en teelt in aardbeien wordt geïnventariseerd en samengebracht om een goed beeld te vormen van wat we op dit moment weten om een fossielvrije aardbeienteelt mogelijk te maken. De overblijvende kennisleemtes zullen worden benoemd.

WP3: Vervolgstappen

Tussen de schets op hoofdlijnen van een fossielvrije en duurzame aardbeienteelt (WP1) en de kennis die we in huis hebben, zal een gat liggen (WP2). Het logische vervolg is daarom het identificeren van de stappen die nog moeten worden gezet voordat zo’n teelt door de praktijk geïmplementeerd kan worden.

Terwijl WP1 een schets op hoofdlijnen gaf, wordt in WP3 een kwantitatieve ondersteuning gegeven aan de hand van een aantal berekeningen aan een aardbeikas. Voor zover mogelijk worden rekenregels op basis van de WP2-kennis toegevoegd. Er wordt onder meer gekeken naar verschillende strategieën voor belichting, schermen, temperatuur, en CO2-dosering die bijdragen aan het realiseren van een fossielvrije teelt.

Projectnummer 20161
Startdatum 01-09-20
Einddatum 28-02-21
Afgerond Nee
Budget €88.220
Uitvoerder Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw i.s.m. Delphy

Meer onderzoeken en projecten