Verantwoord gebruik van mijnbouwhulpstoffen

Beschrijving

De toepassing van aardwarmte (geothermie) bevindt zich nog in een vroege fase van ontwikkeling. Het gebruik van mijnbouwhulpstoffen is soms noodzakelijk in de geothermie. In juni 2014 is de Vereniging van Geothermie Operators (DAGO; “Dutch Association Geothermal Operators”) opgericht. De sector heeft behoefte aan beter inzicht van de wettelijke kaders van de toepassing van mijnbouwhulpstoffen en praktische instrumenten hoe daar efficiënt en effectief invulling aan te geven als operator geothermie. De sector heeft behoefte om dat op dezelfde wijze te doen als vergelijkbare sectoren (zoals de olie- en gaswinning waar ook geboord wordt met mijnbouwhulpstoffen) en in goede afstemming met bevoegd gezag.

Het project zal resulteren in een rapportage met overzicht van de wettelijke kaders en beschrijving van maatschappelijke wensen ten aanzien van transparantie en milieu-impact. Daarnaast zal op basis van de bestaande NOGEPA Chemical Management Tool (CMT), die operators in de olie- en gaswinning ondersteund mijnbouwhulpstoffen toe te passen in afstemming met de leveranciers en conform REACH en de Nederlandse mijnbouwwetgeving, een praktische tool opgezet worden voor de operators in de geothermie. Deze aangepaste tool zal getoetst worden in een pilot en afgestemd worden met DAGO en SodM als bevoegd gezag.
De projectresultaten zullen beschikbaar zijn via de Kennisagenda Aardwarmte, met advies om DAGO te vragen de verantwoordelijkheid op te pakken voor verdere distributie en onderhoud van het CMS en CMP voor de operators in de geothermie (waar nodig in overleg met SodM).

Projectnummer 20108
Startdatum 01-11-18
Einddatum 01-01-20
Afgerond Nee
Budget €71.000
Uitvoerder Jongerius Consult

Meer onderzoeken en projecten

Freesiateelt toekomstproof

Lopend

Doel: Dit levert kennis op voor telers om over te kunnen stappen op een jaarrond goede kwaliteit freesia met toepassing van led belichting. Dit...

Lees meer