Grondwatermonitoring geothermiesystemen

Beschrijving

Momenteel wordt er geen grondwatermonitoring uitgevoerd bij geothermieputten in Nederland. Om het risico op putlekkages te verkleinen, zijn beschermende maatregelen beschikbaar zoals keuze voor betere kwaliteit of dikker staal, gebruik inhibitoren ter preventie van corrosie en/of neerslag en regelmatige interne putcontroles. De kans op put lekkage kan echter nooit helemaal weggenomen worden, bijvoorbeeld door technisch falen van materialen. Een effectief monitoringsysteem moet daarom in staat zijn overtuigend aan te tonen dat ongewenste impact naar het grondwater niet optreedt (beoogd) dan wel tot tijdige signalering overgaan als dit toch optreedt. Met grondwatermonitoring kan het functioneren van de beschermende voorzieningen worden gevalideerd en tevens verbetert monitoring de detectie van lekkages. Mogelijk kunnen de frequentie en daarmee de kosten van interne putcontroles, worden gereduceerd.

Voor drie geothermie praktijklocaties wordt een kosten-efficiënt en haalbaar grondwatermonitoring systeem ontworpen op basis van locatie-specifieke eigenschappen. Door naast beschermende maatregelen tegen putlekkage ook grondwatermonitoring toe te passen, wordt het functioneren van de beschermende voorzieningen gevalideerd en verbetert de detectie van lekkages. Tevens wordt in dit project inzichtelijk gemaakt hoe de kosten voor grondwatermonitoring zich verhouden tot lekkage preventie kosten.

Projectnummer 20106
Startdatum 01-12-18
Einddatum 01-06-19
Afgerond Nee
Budget €40.000
Uitvoerder W+B/KWR

Meer onderzoeken en projecten

Jaarrond paprika met LED

Lopend

Nederland heeft een groot areaal paprikateelt waarmee een groot deel van de Europese markt beleverd wordt. Paprika’s vanuit Nederland zijn echter nog...

Lees meer

LED belichting in aardbei

Lopend

Het areaal aardbei blijft toenemen is nu ruim 400 ha. De uitdaging is om jaarrond hoge kwaliteit aardbeien te kunnen leveren en daarom kijken steeds...

Lees meer