Restgas in bovengrondse installaties aardwarmte

Beschrijving

Bij diverse projecten hebben zich integriteitsproblemen voorgedaan in de bovengrondse installaties en dan met name in de warmtewisselaars (corrosie). De oorzaak hiervan is op dit moment nog niet achterhaald. Een van de mogelijke bijdragen aan deze corrosie wordt veroorzaakt door restgas in de installatie na de ontgasser. Op dit moment is er onvoldoende/geen kennis over de hoeveelheden en samenstelling hiervan bij de verschillende projecten. Dit heeft tevens invloed op mogelijke explosie- en gezondheidsrisico’s binnen de pompruimtes.

Een van de projectdoelen is het verkleinen van het corrosie risico in de warntewisselaars (zout water kant). Dit zal de onderhoudskosten reduceren en de betrouwbaarheid van de warmtelevering aan klanten verhogen. Afhankelijk van de testresultaten is het uitsluiten van restgas als risicofactor ook een mogelijk (en nuttig) resultaat. Het project levert een overzicht van mogelijke aanpassingen in het systeem ontwerp (incl. materiaal keuzes) voor zowel bestaande als toekomstige aardwarmteinstallaties. Tot slot wordt een overzicht van veiligheidsmaatregelen gegeven die genomen kunnen worden om gezondheids- en explosie risico's verder te verkleinen.

Projectnummer 20105
Startdatum 01-11-18
Einddatum 01-03-19
Afgerond Nee
Budget €40.000
Uitvoerder AABnl

Meer onderzoeken en projecten

Freesiateelt toekomstproof

Lopend

Doel: Dit levert kennis op voor telers om over te kunnen stappen op een jaarrond goede kwaliteit freesia met toepassing van led belichting. Dit...

Lees meer