Aanleg van aardwarmteputten in fijnzandige formaties

Beschrijving

Putten die produceren uit ongeconsolideerde fijnzandige reservoirs tussen 300 en 1250 m-mv kunnen deeltjes (slib en fijn zand) vanuit het reservoir mobiliseren zodat deze mee geproduceerd worden. Voor een goede put werking is het belangrijk om zand- en sliblevering tot een minimum te beperken.
De olie- en gasindustrie maakt ook gebruik van ondiepe putten en de kennis en ervaring die in deze sector is opgedaan kan eventueel worden gebruikt tijdens het ontwerpen, boren en ontwikkelen van geothermieputten van vergelijkbare dieptes.

De primaire onderzoeksvraag is in welke mate kennis en ervaringen uit de olie- en gasindustrie kunnen worden toegepast in ondiepe geothermie om zand- en sliblevering tot een minimum te beperken.

Projectnummer 20104
Startdatum 01-12-18
Einddatum 01-05-19
Afgerond Nee
Budget €30.000
Uitvoerder IF Technology

Meer onderzoeken en projecten

Freesiateelt toekomst-proof

Lopend

Freesia wordt nu nog vaak geteeld in relatief oude kassen. Er zit grote variatie in de productie van freesia gedurende het jaar. In de winter ligt de...

Lees meer

Temperatuurintegratie

Lopend

Een van de sleutels om tot een rendabele fossielvrije warmtevoorziening in de toekomst te komen is het omgaan met het “badkuip” model in de...

Lees meer