Snij-Anthurium onbelicht naar klimaatneutraal

Beschrijving

De 2SaveEnergy kas maakt de verwachtingen met betrekking tot het energiegebruik bij vruchtgroente meer dan waar met een besparing ten opzichte van vergelijkbare praktijkbedrijven van meer dan 60%. Dit is veelal te danken aan de extreem goede isolatie van de kas en toepassing van een “next generation” semigesloten kassysteem. Dit systeem is volledig uitgelegd op het gebruik voor ontvochtiging, en juist dit, in combinatie met het hoog diffuse isolerende kasdek van glas met een hoogtransparante film zorgen voor een hoge isolatie waarde en daarmee een beperkte warmtevraag. Deze eigenschappen maken de 2SaveEnergy kas ideaal voor de teelt van snij-anthurium, een gewas welke nu nog een gebruik in de praktijk kent van ca. 20 m3/m2. Enerzijds omdat bij Anthurium ca. 20% van de energie-input nodig is voor ontvochtiging. Ontvochtiging is in de praktijk kassen vanwege de hoge isolatie (ramen dicht, energiescherm, schaduwscherm en vast foliescherm gesloten) een belangrijk knelpunt. Door een goede en gegarandeerde ontvochtiging met een warmtepompsysteem, is een grote kwaliteitsslag te bereiken in zowel de plant (kortere internodiën) als in het geoogste product (minder blauwverkleuring en glazigheid).

Door gebruik te blijven maken van de hoge isolatie en diffusiteit van deze kas, voort te borduren op de al reeds aanwezige kennis van Het Nieuwe Telen, het oogsten van warmte in de zomer en een terughoudende CO2 doseerstrategie moet het mogelijk zijn een zo goed als klimaatneutrale, in te vullen met groene stroom en inkoop van OCAP CO2, onbelichte jaarrondteelt met snijanthurium te realiseren.

Het beoogde project staat voor het demonstreren van een zo goed als klimaat neutrale onbelichte jaarrondteelt met (snij)anthurium met verbetering van de productie en gewas- en productkwaliteit en die (in potentie) ook rendabel is.Het onderzoek zal plaatsvinden in de 2save energy kas, die onderdeel is van het IDC-energie bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Aanpassen kas:  het teeltsysteem wordt omgebouwd, een bevochtigingsinstallatie geplaatst, luchtbehandelingskast aangepast en de doeken worden vervangen.

Ontwikkeling teelt en klimaatstrategie: Een eerder ontwikkeld teeltconcept zal in samenspraak met de BCO worden aangepast aan de kas en nieuwe inzichten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de toelaatbare lichtgrenzen, beperken van de pieken in de warmtevraag door o.a. temperatuurintegratie en effecten van de koeling op het gewas in de zomer.

De teelt: Er zal een keus gemaakt worden voor twee rassen in overleg met de BCO. Het klimaat en energie zal nauwkeurig gemonitord worden, naast gewasgroei, ontwikkeling, gewaskwaliteit en gewasgezondheid. De voorgestelde duur van de teeltproef is 2 jaar. Dit omdat Anthurium een zeer trage groei kent en een meerjarige teelt is (praktijk 6-10 jaar) waarbij het eerste half jaar na aanplant, er gewasopbouw plaatsvindt. Op deze manier is ook geborgd dat ervaringen uit de eerste winter m.b.t. piek-gebruik en klimaatsturing in het tweede jaar verbeterd kunnen worden.

Economie: Met de kennis van vandaag zal samen met de bedenkers van het concept (VDH foliekassen en van der Valk Systems) de economische haalbaarheid van het concept tegen het licht worden gehouden.

Projectnummer 20100
Startdatum 01-11-18
Einddatum 31-12-20
Afgerond Nee
Budget €558.401
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten