Chrysant in balans

Beschrijving

Om te besparen op belichting wordt idealiter precies zoveel belicht dat (1) het licht zo efficiënt mogelijk in assimilaten wordt omgezet en (2) de assimilaten ten volle benut worden voor groei. Met andere woorden: ‘source’ (aanbod assimilaten) en ‘sink’ (vraag naar assimilaten) moeten perfect in balans zijn. Dit is een samenspel tussen licht en temperatuur en is afhankelijk van het gewasstadium (LAI en sinksterkte) en de CO2 concentratie. Dit projectvoorstel beoogt het complexe samenspel van ‘source’ en ‘sink’ voor chrysant te kunnen beheersen via een combinatie van gericht onderzoek en modelberekeningen.

Het project bestaat uit twee werkpakketten:

WP1: Scenario-analyses: potentiële energiebesparing bij gebalanceerde belichting. Dit werkpakket is reeds uitgevoerd en er blijkt een elektrabesparing in de orde van 15 à 20% realistisch is.  

WP2: Gewaskundig onderzoek en aanpassing model: Blauwdruk voor gebalanceerde teelt. WP2 bestaat uit experimenteel werk in proefkassen voor het op basis van nauwkeurige metingen (her-) parameteriseren van het kas-gewasmodel ‘Explorer’ voor chrysant. Van een drietal rassen wordt nauwkeurig de sink en source in verschillende teeltstadia. Op basis daarvan kan een blauwdruk gemaakt worden voor een gebalanceerde teelt. Tevens worden de daadwerkelijke energiebesparing en de gevolgen voor de teelt (opbrengst, teeltduur) daarmee duidelijk.

Er wordt een goede verbinding gemaakt met het nog lopende onderzoek ‘De Perfecte Chrysant’. De chrysantentelers dragen ook 20% van de projectkosten. 

Projectnummer 20066
Startdatum 01-01-18
Einddatum 31-12-18
Afgerond Nee
Budget €108.643
Uitvoerder Plant Lighting ism Photosyntax en Ecocurves

Meer onderzoeken en projecten

Licht in de Winterlichtkas

Lopend

De winterlichtkas is een nieuw kasconcept (combinatie van kasoriëntatie, glasmaat, diffuus glas, scherm-constructie en doeken en een hoog...

Lees meer